Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de hoogte van haar „hoofdpijn" zou brengen. In de laatste oogenblikken hadden de snikken haar zóó tot stikkens toe beklemd, dat zij gedacht had, wel dadelijk te zullen uitbreken in hartstochtelijk schreien. Maar nu zij alleen was, kon zij niet huilen. Zij vouwde de handen krampachtig ineen, en aldoor, aldoor prevelden haar bevende lippen:

— Ach, Heere, o, lieve Heer, lieve Heer... maak, dat ik mij vergis... 0, maak, dat het niet waar is... dat het niet waar is, lieve, lieve, Heer...

Sluiten