Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel leven te kunnen leven met 'n vrouw, die je niet liefhebt. God, jongen, als je 's even besefte, wat dat is! 'n Vrouw te trouwen alleen uit eerzucht...

— Misschien ook uit wraaklust, zei hij met fijnen spot.

— Hoe kan je jezelf daaraan wagen. En ik spreek nog niet eens van 't meisje... hoe zij zich voelen zal... Peter, Peter, bezin je. Laat ik 'n beroep mogen doen op je gezond verstand...

— Moeder, brak hij opeens hartstochtelijk uit. Houd me niet tegen. Ik wil en ik zal 'n meisje uit die kringen trouwen. U voorspelt me, dat ik niet gelukkig zal worden? Dag aan dag, uur aan uur, zal ik gelukkig zijn, verstaat u? gelukkig, in 't besef van m'n overwinning. Liefde! wat geef ik om liefde. Liefde kan toch niet voor me bestaan in m'n leven van werk. Laat me m'n gang gaan, Moeder. Berust er in. Eerst als ik zoo'n meisje m'n huis heb binnen-gevoerd als m'n vrouw, zal ik tevreden wezen. In alle opzichten volkomen tevreden. Kunt u me in 't geheel niet begrijpen?

Zij kon hem wel, en zelfs zeer goed, begrijpen. Maar zij schudde slechts zuchtend het hoofd.

— En weet u op wie ik 't oog heb laten vallen ? Zag u dat mooie meisje met die rustige, intelligente oogen? en dat glanzende blonde haar ... ik zat naast haar aan tafel; en van alle andere meisjes vond ik, dat zij 't verstandigst en 't aangenaamste sprak. Die zal 't zijn.

— Dat mooiste meisje? vroeg zij, en staarde droefgeestig voor zich uit. En juist uit die familie, Peter?

Sluiten