is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„binnenlanden'' der stad waarneemt, kunnen een indruk geven van het précaire bestaan dat de Europeanen geleid moeten hebben in de tijden toen er in Rio gele koorts heerschte, en toen er geen voldoende waterleiding bestond, geen electriciteit, zelfs geen gas, geen trams, geen behoorlijke bestrating, en dompige kwalijkriekende straatjes en stegen, in plaats van de luchtige en royale avenida's van thans. En nog is de stad vatbaar voor groote en belangrijke verbeteringen, zoodat ik met zekerheid durf te zeggen, dat het Rio van over twintig jaar bij ongestoorde ontwikkeling een der aangenaamste steden ter wereld zal kunnen zijn.

Nog altijd zijn de hotels er lang niet op het peil van de overige groote wereld; Brazilianen die Argentinië bezocht hebben, zuchten: och hadden we in Rio slechts de tweederangs hotels van Buenos Aires. Dit nu is juist voorzoover de city-hotels betreft, want, afgezien van het groote Palace-hotel op de Avenida, dat na jarenlang leeggestaan te hebben, eindelijk na den oorlog in gebruik genomen is, bestaat er in het centrum van de stad geen enjkel behoorlijk hotel. Het Avenida-hotel kan allerminst als zoo«danig gelden. Doch men wenscht in Rio ook volstrekt niet in het «centrum te bhjven wonen, en even buiten de city zijn er verscheidene hotels die wel niet precies met de eersterangsgelegenheden van Europa, Amerika of Buenos Aires overeenkomen, doch voldoende comfort aanbieden. Het Centraal-hotel aan het fraaiste punt der Avenida Beira Mar is modern ingericht, doch te klein in alle bijzonderheden. Het Fransche Hotel Moderne, zeer luchtig gelegen tegen de helling van Santa Theresa, bezit zeer frissche kamers met loopend water, doch mist gezellige zitgelegenheid. Dit laatste vindt men weer overvloedig in het Duitsche Hotel Internacional in het bosch, boven in de bergen van Santa Theresa gelegen, te midden van terrassen en tuinen en parken; doch hier is de inwendige inrichting weer te primitief. Hetzelfde geldt in nog hoogere mate voor het Hotel dos Estrangeiros, dat halfweg Botafogo dicht bij Central hgt, en vooral door de hoogere Braziliaansche kringen bezocht wordt. Tal van kleine hotelletjes en pensions langs de baai en op de heuvels verschaffen tegen bepaald matige prijzen vrij behoorhjk doch primitief logies en een rijkelijke doch eentonige tafel.

Ook aan restaurants bestaat er in Rio bepaald gebrek; het Assyrio, zooals de kelder-foyer van het Theatro Municipal in de