Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransch of Waalsch minder of in het geheel niet in gebruik is, deed de gouverneur dier provincie de volgende opgave:

1°. gemeenten waar Vlaamsch wordt gesproken volgens den tongval van Thienen, district Waremme: Rosoux (Roost), Attenhoven, Elixem, Laer, Landen Neerhespen, Neerlanden, Overhèspen, O verwinden, Rumsdorp, Waelsbetz," Wamont, Wanghe, Wezeren.

2°. gemeenten waar Vlaamsch wordt gesproken volgens den tongval van Maastricht, district Verviers: Aubel, Fouron St. Martin (St. Martensvoeren), Fouron St. Pierre (St. Pietersvoeren), Hombourg, Feuren, Fouron le Comte ('s Gravenvoeren) en Mouland (Moulingen).

3°. gemeenten waar Hoogduitsch gesproken wordt volgens den Akenschen tongval, district Verviers: Baelen, Gemenich, Henri-Chapelle (Kapelle), Membach, Moresnet en Welkenraedt. Bij die opgave heeft de gouverneur der provincie Luik opgemerkt, dat in de scholen in de gemeenten, vermeld onder 1° en 2° alleen zuiver Vlaamsch wordt geleerd volgens de beste spraakkunsten en in de gemeenten vermeld onder 3» zuiver Duitsch, zoodat reeds uit een oogpunt van taal aan de bedoelingen van hef gouvernement wordt beantwoord.

Volgens den gouverneur van Henegouwen wordt de Vlaamsche taal uitsluitend gebruikt in de gemeenten St. Pierre Capelle • (St. Pieters Capelle), Bievene, Everbecq (Everbeke) en wordt daar ook slechts in het Vlaamsch onderwijs gegeven. De Fransche taal is uitsluitend in gebruik in de gemeente Wodecq (Wodeke), waar het onderwijs ook in die taal wordt gegeven; daarentegen is het Vlaamsch de heerschende taal in de gemeente Enghien (Edinghen), waar in het Vlaamsch en Fransch wordt onderwezen. Het Fransch is de heerschende taal in de gemeenten Marcq (Marcke), Petit Enghien (Klein Edingen), Hoves en Acren. In de gemeente Flobecq (Vloesbergh), waar slechts in een klein gehucht La Hutte Vlaamsch wordt gesproken, wordt alleen maar in het Fransch onderwijs gegeven. Ook in de gemeente Ellezelles, waar 241 inwoners Vlaamsch spreken, terwijl het totaal aantal inwoners 5111 zielen bedraagt, is het Fransch de uitsluitende onderwijstaal.

Wat de gemeenten in het groothertogdom Luxemburg betreft,

Sluiten