Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat Loosworps streek invloed op dien raad kon hebben, had ze die geschiedenis zeer langdradig verteld en ten slotte de vrees uitgesproken, dat ze last van dien jongen zou krijgen. „En uit die laatste woorden," zei Dietsman niet zonder zelfbehagen, „sprak de sluwheid van de vrouw. Want begrijpt u, 't was haar erom te doen, dat ik zeggen zou, als u geëngageerd is met Van Tijn, is dat gevaar geweken. En dat zei ik."

De pater keek hem verwonderd aan. Hij had verwacht, dat de leeraar nog een poosje op 't stokpaardje van z'n diplomatie was blijven rondrijden.

„En wat antwoordde mevrouw?"

„Ze wilde 't in bedenking houden en vooral om voorlichting bidden tot de H. Maagd. Zoodat u begrijpt..."

„Jawel, da's in orde. Wat zegt u, m'nheer Zechhorst en uw vrouw?"

Sluiten