Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len tot een nader oogenblik, brengen over zichzelf.

Wie zijn woord niet houdt, al is het in eene aangelegenheid van geenerlei belang, ontstemt de menschen. Men moge dit van die menschen kleingeestig noemen, het kan niet wegnemen het feit, dat de menschen eenmaal zoo zijn, de slordigen zelf in de eerste plaats. A; belooft tien en volvoert twaalf — de menschen achten hem en verkondigen zijnen lof. B. belooft honderd en volvoert zestig en het aantal zijner vijanden is groot. Toch heeft hij nog a c h t-e n-v e e r t i g meer gedaan dan de geprezene en geachte A. Indien wij mogen gelooven, dat de opvoeding iets vermag, dan mag het aanbevelenswaardig heeten het kind zoo vroeg mogelijk in te prenten stipt na te komen wat hij eenmaal heeft op zich genomen en met het géven van zijn woord voorzichtig te zijn als met zijn leven. Het stipt zijn in het nakomen van het eens gegeven woord wordt gerangschikt onder de groote karaktertrekken. En in weinig dingen zijn de menschen zoo goed van geheugen als in een hun gegeven en niet nagekomen belofte. Men houdt het u nog na — na twintig en dertig jaren.

Insgelijks wordt de wrevel der menschen gaande gemaakt door niet afgerond, niet in alle deelen verzorgd werk. Een kleedermaker, die nooit anders afleverde dan kleederen, die dadelijk passen, was binnen ettelijke jaren millionnair. Wie goed werk levert, dat is werk,

Sluiten