Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straks en ook afgezanten van het volk, dat u aanhangt en u Koning zou willen zien in steê van den verdrukker die het nu heeft: de Kerk. Reinout Palster: Hoe kan ik dat aannemen 1

Zoraster

Ons doel tot heil, daarvoor de Hemel-Haan Victorie kraaien zal tot aan den Oordeelsdag, Verstaanbaar voor al onze ingewijden 1 Sluit dicht u bij mij aan, ik zal door 't duister leiden U naar het groote Licht; verlost van dompen waan | Geloof en vreugd' hergeven, den blijgemoeden lach, En ook uw zwaard zal weder leven; slechts, zie de zaak alleen, Niet den persoon; dat laatste maakt in haat en liefde kleen!

Reinout Palster:

Dan heb ik veel te overwinnen!

[Zoraster:

Vant goede is dat veel bewijs,

Want zware offers vragen sterke outers!

TOONEEL VI.

(Tankelijn komt naar buiten met Everwacher en Manasse. Reinout Palster loopt peinzend den nacht in).

T a n k e I ij n: I En? Zoraster:

[ Hij zal de groote zaak mede dienen!

Sluiten