Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hahn heeft dit dadelijk begrepen en is een meester geworden in de eenvoudigste, strengste der methödé's van zwart en wit teekening. Zijn geheele persoonlijkheid, afgezien van zijn escapades op ornamentaal gebied, werkte aan op krassen, klaren eenvoud ; hij moest begrepen worden door de massa. Rijk en veelzijdig geweest te zijn in het simpele, was zijn groote verdienste.

Bij Hahn's beste platen is de compositie vastgeklonken, zijn de groote vlakken positief en sprekend tegen elkaar gezet. Men herkent den voor decoratiewerk opgeleide, den maker van ornament. Maar als hij alleen deze kwaliteiten bezeten had, zou hij nog niet tot onze allerbeste caricaturisten tellen. Hij wist ze in dienst te stellen van een vruchtbaren en feilen satirieken geest. Hij wist, zoo goed als nog niemand het vóór hem gekund had (behalve misschien heel enkele houtsnijders) zwarte en witte vlakken onverzacht, scherp afgeteekend, expressief te maken.

Als onovertroffen staal van zijn kunnen in deze keer ik altijd weer terug op dien prachtigen „Houten Schildwacht", Dr. Kuyper, die brandkast en kroon beschermt. Men mag mij eenzijdigheid verwijten, men mag mij voorhouden dat Hahn na dien tijd zooveel meer fantastische, vlijmender, stouter prenten heeft gemaakt, ik zie in deze geestige teekening alles wat ik in hem bewonder: zijn portrettenkunst, zijn vinding in het groot zoowel als in die onverbeterlijke details als het huzarenmutsje met die geschilderde ruigheid in penhjntjes nagebootst, dat onderstuk met de smakelijke wedergave van het gladde ongeverfde hout; de strakke, zakelijk geteekende brandkast met de sierlijke kroon er op die de rechte lijnen even breekt, de zwarte schaduw-massa. . Zlin charges van dr. Abraham Kuyper te tellen of te beschrijven zou onbegonnen werk zijn. Maar de groote kop „Abraham de Geweldigde", is geweldig knappe karakte-

Sluiten