Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlog was ook — artistiek — voor mij een nare tijd. Ik kon niet in het buitenland reizen en üc had dus alleen Scandinavië tot mijn gebied. Zooals gezegd, ik trad toen wel op in „cabarets", maar ik kwam niet tot m'n recht. De stad, die 't best opgevoed is voor cabaret is Christiania. Daar heb je 't beste publiek, daar heb je bijna 't ideale cabaret, maar, helaas, er wordt toch gerookt en toch gedronken. Dit cabaret werd opgericht door eene zeer bizondere luitzangeres, door Bokken Lasson, die uit zeer voornamen kring gekomen was — haar vader was generaal of zoo iets. Daardoor kreeg zij de „beau monde" daar. Zij had mij beluisterd en daardoor voelde zij zich geïnspireerd óók te gaan zingen en daaraan is het ontstaan van dit cabaret te danken. Later verkocht zij het aan een directeur, die het gaat verbouwen en 't wordt nu dubbel zoo groot en elegant. Ik ga er ook nog es zingen, maar ik vrees dat het niet meer zoo intiem blijven zal.

Wat ik van het Hollandsche publiek denk ? Het is excellent. Het prettige is dat de ligging van het land zóó is dat alle intellectueelen behalve hunne eigen taal, drie vreemde talen verstaan. Ziet u, in Zweden en Noorwegen, daar moet ik de liedjes in de vertaling brengen en dan gaat er natuurlijk 'n heeleboel van de mooiigheid af. Het beschaafde publiek daar, kent zelden Fransch, wel Duitsch óf Engelsen, en weêr zelden Duitsch èn Engelsch. Maar bij u in Holland kan men alles volgen. Nu zal ik ieder jaar hier komen om in alle provinciesteden ook op te treden. En dan komt mijne dochter, dan komt Lisa meê. Nu ging dat niet. De reis had te veel bezwaren. Maar Lisa verlangt zóó erg naar Holland dat 't bijna niet te zeggen is. „Ik geloof" zegt ze altijd „dat ik in mijn vorig leven eene Hollandsche was." En gehuild heeft ze toen ik alleen naar Holland wilde gaan. „Hè" zei ze — en dat was haar troost — „ik verheug me op volgend jaar, want hoe dan ook, dan wil en zal -ik meê." Nou, 't is ook een groot verschil of je alleen of met je tweeën optreedt. Dat merk je aan je kleêren — grappig u heeft 't zelfde soort pakje aan als ik, ziet u wel, hetzelfde patroon — als je alleen optreedt, dan ben je doornat en op je duettenavond net als nu. Leuk is in uw land dat de afstanden zoo klein zijn :

Sluiten