Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvaard moet worden, wil niet het rijk gewin der tijden voor ons verlorfen gaan, wil niet het materieel bankroet, waarheen ' het oor logs delirium de menschheid medesleept, worden overtroffen door een zedelijk bankroet, dat de kansen eener menschelijke beschaving eeuwen terugwerpt.

Samenvattend besluiten wij: In deze conceptie der nieuwe ethiek en der Zedelijke Opvoeding, waarin zij1 zich praktisch hoopt te verwezenlijken, is het boven-naruurlijke overgegaan in het volledSgnatuurlijke. Een overgang, waardoor de tegenstelling Natuur en Geest is opgeheven, de Godheid immanent geworden, d.w.z. zich openbaart als de scheppende Levenskracht, die in het rijk der. menschen een altijd volkomener Leven en Organisatie van Leven nastreeft.

Den Haag, 12 October 1916.

Sluiten