Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun ook in de hand te willen lezen. Maar zij stelde het uit tot den volgenden Vrijdag en allen beloofden haar, dat ze dan guldens zouden hebben, om de kruisen mee te maken. Op dat oogenblik kwam Mijnheer de Luitenant binnen en zij vertelden hem wonderen van het zigeunerinnetje. Hij liet de meisjes een oogenblik dansen en zeide, dat de lof, dien men Preciosa had gegeven, zeer juist was en wel verdiend. Hij stak zijn hand in zijn zak, alsof hij haar iets wilde geven, maar nadat hij hem herhaaldelijk had nagezocht en uitgepluisd en uitgekrabd,bracht hij eindelijk zijn hand weer leeg naar boven en zei:

„Mijn hemel, ik heb geen roode duit! Geef Preciosa een schelling, donna Clara, ik zal hem je terug geven."

Sluiten