Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben wij alles wat wij wenschen, want wij zijn tevreden met wat wij hebben. Dit alles heb ik u gezegd, edele jonge man, opdat het leven, dat u komt leiden en het gedrag, dat u hebt te volgen, u niet onbekend zullen zijn. Ik heb u er een schets van gegeven, maar u zult zelf nog oneindig veel dingen ontdekken, die met der tijd uw beschouwing niet minder waard zullen zijn, dan het geen u nu hebt gehoord."

Toen de welsprekende oude zigeuner dit had gezegd, zweeg hij en de novice zeide, dat hij er zeer verhengd over was zooveel lofwaardige bepalingen te hebben gehoord en dat hij van plan was zijn geloften af te leggen in een orde, die zoo zeer was gebouwd op het gezond verstand en op de grondslagen der politiek; dat het hem alleen maar speet, dat hij

Sluiten