is toegevoegd aan uw favorieten.

Preciosa, het Zigeunermeisje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht gaat van de liefde en welke gedaanteverwisseling zij te weeg brengt bij degenen, die zij onder haar invloed en macht heeft gekregen. Als dat het geval is, wat ik zonder twijfel geloof, welnu het meisje is hier."

„Ja, zij is hier, ik heb haar gisterenavond gezien", zei de gewonde. Bij die woorden stond Andrès verslagen, want het scheen hem, dat hij nu de bevestiging van zijn achterdocht had gekregen. „Ik heb haar gisteren avond gezien, maar ik durfde haar niet zeggen, wie ik ben, omdat me dat niet goed te pas kwam."

„Dus, bent u wei de dichter, waar ik u voor hield", zei Andrès.

„Ja, die ben ik, want dat kan of wil ik niet ontkennen. Het is wel mogelijk, dat, waar ik dacht te verongelukken, ik juist mijn