Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelfde oogenblik, dat mijn oogen haar zagen."

„Ik twijfel er niet aan", antwoordde de Corregidor, Preciosa in zijn armen houdend, „want dezelfde^ gevoelens zijn mij door de ziel gegaan. En daar bij al die bizonderheden, die samen komen! Hoe zou dat kunnen, als het niet door een wonder was?"

Al de huisgenooten waren nadenkend geworden en de een vroeg aan den ander wat er toch gebeurd zou zijn en allen waren zij ver van de waarheid, want wie zou ook hebben gedacht, dat dat zigeunermeisje de dochter van hun meesters was?

De Corregidor zeide aan zijn vrouw, aan zijn dochter en aan de zigeunerin, dat het geval een geheim moest blijven tot dat hij het zelf zou ontdekken. Ook

Sluiten