is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor den Z. W.-hoek van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hotel „DE WIJNBERG", Workum

Café-Restaurant annex Stalhouderij

. ' Telef. no. 18 =====

Aanbevelend P. BONNEMA

: D. STRIKWERDA - STAVOREN :

• ALLE SOORTEN TABAK EN SIGAREN C : SIGARETTEN •

• Speciaal Adres voor CHOCOLADE en SUIKERWERKEN. ï

Onderl. (Wederk.) Brandwaarb. Maatschappij t

„DE ZUIDWESTHOEK"

Opgericht 1 Mei 1904. - Kantoor te Warns, Wijk A. no. 36. Tel. Interc. no. 2.

Verwaarborgd Kapitaal thans f 12.600.000. Eigen reserve f 25000. Herverz. garantiën 12 Millioen gulden

Verzekeringskring: Gemeenten Hem. Oldeph. en Nw. Gaasterland, Wijmbritseradeel, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Ijlst, Sloten en aanl.' plaatsen.

Coöperatieve behandeling van Brandverzekering. Volledige dekking, geen kortingen, geen bezwarende polisvoor-

waarden- HET BESTUUR.