is toegevoegd aan uw favorieten.

Refereinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij betwijfelen het, dat Kunst een curiosum zou zijn, 'twelk zonder eenig verband met den gang onzer levens, enkel om zijner zélfs wil, door een aparte schare pausen beoefend wordt;

eveneens, dat Kunst is een ethisch of 'aesthetisch middel voor sommige verdienstelijke luyden tot verheffing en veredeling der massa.

Wij zijn echter de meening toegedaan, dat slechts de neerslag der gebeurtenissen èn in wereld èn in gepeinzen, zich in enkele en zeer innige gevallen kan crystalliseeren tot Kunst;

dat elke kunstuiting derhalve noodzakelijk voorafgegaan behoort te worden door eenige vorm van leven, de grondtonen van dit teven tot harmonieën vereenigt, en als zoodanig nauw verband houdt met alle waarachtige religie.

Amsterdam, Dec. '21.