is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante Alighieri, 1321-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terzinen vertaald met verklaringen en aanteekeningen nopens den dichter door Mr. Joan Bohl. La chiusa di questo articolo trovasi in „De Katholiek", parte 89).

T. Bohl, Dante's betrekking tot Homerus. De Gids 1886, III, 472-491.

]. Bohl, S. Maria's portret.

De Wetenschappelijke Nederlander 1886, IX, 139-143. (Sulle somighanze di Gesü e Maria a proposito di un passo della Divina Commedia, Paradiso XXXII, 91 -93).

T. N. Brouwers, Dante en Paus Leo XIII.

DeWetenschappelijkeNederlander 1887.VII, 100-106.

Dante Alighieri.

Vreemd en Eigen 1888, II, 200-208.

A. S. Kok, Dante's Beatrice.

De Gids 1894, II, 143-162. (A proposito di: 1° G. A. Scartazzini, Dante-Handbuch. Einftihrung in das Studium des Lebens und der Schriften Dante Alighieri's. Lipsia 1892.

2°. Dante Alighieri, La Divina Commedia. Riveduta nel testo e commentata da G. A. Scartazzini. 4 voll. Lipsia s.a.

3°. Sonderausgabe Band IV: Prolegomeni della Divina Commedia. Lipsia s.a.).

A. S. Kok. Dante's Divina Commedia.

Nederland 1894, III, 75-98. A. S. Kok, Dante Alighieri. Zijn oudste en jongste biograaf.

Het Nederlandsen Museum 1894, 241-270.

H. J. Boeken, Dante.

Goden en Menschen 1895, 64.

A. S. Kok, Scartazzini's nieuwe uitgave van de Divina Commedia (1895).

De Nederlandsche Spectator 1895, LI, 415-416.

R. K. Kuipers, Dante als denker.

De Tijdspiegel 1896,1, 394-422 e II, 28-51.