is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's Vita nova

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het geval van Dante met het lyrisch uitgesproken weeldegevoel van een onaanvechtbare zekerheid. Als men vraagt wat het doel der philosophie is, antwoordt Dante: „haar doel is de meest uitnemende vreugde, welke geen stoornis of gebrek verdraagt, namelijk de ware gelukzaligheid, die gewonnen wordt door de contemplatie der waarheid."1). In 'tbegin, zegt hij, is de studie der philosophie moeilijk, men ontmoet allerlei onzekerheid, maar als haar licht doordringt, verdwijnen alle moeilijkheden en bezwaren „als morgenwolken voor het gelaat der zon, en het intellect, dat gemeenzaam met haar geworden is, blijft Vrij en vol zekerheid, zooals de lucht gezuiverd en doorglansd wordt door de stralen der middagzon." 2). „Het empyreum (de hoogste hemel) heeft uit kracht van zijn vrede een gelijkenis met de goddelijke wetenschap, die geheel vervuld van vrede is, die geen strijd van meeningen of sofistische argumenten lijdt, van wege de meest uitnemende zekerheid van haar onderwerp, hetwelk God is." 8).

Men ziet, het is de zuivere gedachtengang, de zuivere geest der scholastiek, ditmaal door een dichter vertolkt. Het object van het denken is de waarheid Gods,

1) Convivio III, 11.

2) Convivio II, 16.

*) Convivio II, 15: Ancora lo cielo empireo, per la sua pace, simiglia la divina scienza, che piena è di tutta pace, la quale non soffera lite alcuna d'opinioni o di sofistici argomenti, per la eccellentissima certezza del suo suggetto, lo quale è Iddio.