is toegevoegd aan uw favorieten.

Edelsmeedwerk van Jan Eloy en Leo Brom uitgevoerd in Brom's edelsmederij, Utrecht 1915-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 20.

V redesinsigne in 1915 verspreid ten bate van Dekkerswald. Ontw. Leo Brom.

Afb. 21. Halskruisje in verguld zilver met email. Ontw. ]. Eloy Brom.

aan dit drukke moment geven de teere leliënkelken onder de cuppa een evenwichtig antwoord: zoo wordt de zuiver* heid der lijnen niet gestoord noch de logische opbouw van dezen sierlijken kelk verbroken. De eenheid welke dit kunstwerk kenmerkt, vinden wij terug in de drie cibories waarop ik even de aandacht trek. De eerste (afb. no. 6) is heel rijk behandeld, en de bewegelijkheid welke dg cuppa verkregen heeft door opgelegde ranken en bladen, vinden wij in alle deelen dezer ciborie terug. De overgang tusschen stam en schaal is buitengewoon prachtig; hetzelfde mag gezegd worden van den even aangegeven nodus. Had de voet iets meer

Afb. 22. Medaille in zilver. Eigend. Con. gregatie O. L. Vr. van Smarten, 'S'Gravenhage. Ontw. L. Brom.

Afb. 23.

Insigne in verguld zilver. Eigendom R. K. Studentenvereniging St. Augus* tinus, Leiden. Ontw. J. Eloy Brom.

-SLJHL.