is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bespottelijk; het bleek, na herhaalde weging, precies tien gram te zijn. Maar Al. Lippe, die als manager van den Amerikaan optrad, eischte het rouwgeld, dat twee duizend vijf honderd francs bedroeg, en stak dit bedrag kalmpjes in zijn zak. Tusschen haakjes zij hier opgemerkt, dat de heeren Vienne en Breijer, die uiterst tevreden waren met hun succès, zoo vriendelijk waren het ons terug te geven.

Het gebeurde deed Descamps besluiten, publiek bekend te maken dat ik voortaan in de klasse poids moyen (midden) zou uitkomen. Met zijn gewone besluitvaardigheid nam hij oogenblikkehjk maatregelen, om mij in de gelegenheid te stellen de met zoo veel moeite behaalde kampioenschappen van Frankrijk en van Europa in mijn nieuwe klasse wederom te verwerven. Een gelukkig toeval wilde dat de eerste titel vacant was en ik hem zonder strijd kon verkrijgen. Wat den tweeden betreft, kreeg ik spoedig de kans