is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optreden een openlijke afkeuring uitlokte.

Uit het verslag betreffende mijn nederlagen, dat ik zoo nauwkeurig mogelijk heb trachten te maken, zou men den indruk kunnen krijgen dat Papke de beste van die twee Amerikaansche middengewicht was. Toch zullen allen die mij omtrent deze kwestie mijn meening hebben gevraagd — en dat zijn er velen — zich herinneren dat ik, zonder aarzeling, Klaus het hoogst heb getaxeerd.

De feiten hebben mijn voorspelling bewaarheid. Kort nadat ik het tegen Papke erbarmelijk had afgelegd, kwam hij in het zelfde Cirque de Paris tegenover den „Beer van Pittsburg" te staan, als gevolg van een weinig liefelijk twistgeschrijf in de sportbladen. Onnoodig te zeggen dat ik op een der voorste rijen onder de toeschouwers zat. Het was een alles behalve mooie match, maar geweldig was ze zeker. Van eenige hoffelijkheid tusschen de strijders was