is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146. Biblia neerlandica. Het oude Testament zonder de psalmen.

Delft, J. Jacobsz. [van der Meer] en Mau. Yemantszoon van Middelburg 10 Jan. 1477. 2 dln. (1 bd.) 2o. D. 2o. 420

Type t. — Drukkersmerk HMT 81 (104) a. — Conway p. 111. — HC 3160. — CA 290. — Holtrop I 425. — Peddie I p. 104. — Peil. 2366. — Pr. 8862. — Versierde initialen.

Op het laatste bl. van het boek der Maccabeën: „[dit bo]ec hoert toe den besloeten susteren regulierissen sinte marien poel buten leyden". Het Regulieren Kanonikessen-zusterklooster S. Marienpoel, waarnaar een straat te Leiden is genoemd, bestond sinds 1431. — Het boek Daniël, dat in het 2e stuk tusschen Ezechiel en Hosea behoort, is in het le stuk gebonden tusschen de boeken der Koningen en der Macabeén. (Zie Le Long, Boekzaal, p. 373). — Led. Renaissanceband met sloten. Geschenk van Mr. W. J. Roijaards van den Ham, Lid der Prov. Staten 1879—88; daarna Lid van de 2e Kamer St.-Gen. (» 1829; f 1897), te Utrecht, in 1892.

BieL G a b r i e 1. — Zie: GabrielBiel.

Bienboeck. — Zie: Thomas de Cantimprato.

147. Blancus C e r u t u s (Ceruti), Declamationum novarum libellus.

[Padua, Math. Cerdonis] 29 Mei 1482. 4° min. B. 4o. 2241 Type 1. — H* 4889. — Peddie II p. 168. — Pr. 6807. Samengeb. met nr. 486. ijSS»!

148. Boccaccio, G i o v., De casibus virorum Ülustrium. [Editio prin-

ceps. Straatsburg, Geo. Husner] z. j. 2°. S. 2o.' 431

Type li — HC* 3338. — BMC I p. 83. — Holtrop II 683. — Peddie I p. 112. — Peil. 2480. — Pr. 352. — Met marginale aanteekeningen. Op het schutbl.: „Hunc Iibrum legavit nobis carthusiensibus prope traiectum inferius magister christoforus de aemstel apud nos sepultus. Oremus igitur pro eo". Op bl. la: „„Generoso iniliti domino maghinardo de calua. cantibus de florencia preclaro regni cecilie marescalco Johannes Bocacius de certaldo prologus in librum de casibus virorum et mulierum ülustrium". Op het laatste bl.: „Nota Jo. boccacius auctor presentis libri tuit.... vixit post tempus destructionis templariorum et combustionis eorundem parisius, nam, sicut testatur idem Jo. in nono huius capitulo 21, pater eius interfuit illi combustioni" etc. Zie over Chrf. van Amstel de aanteek. bij nr. 19. — Samengeb. met nr. 241 en 659.

149. Boccaccio, G i o v., Genealogia deorum gentiliüm. [Keulen,

drukker van de Flores Augustini c. 1473.] 2°. B. 2<>. 641

Type 1. — HC 33Ï7. — BMC I p. 234. — C II 1077. — Holtrop II 150. — Peddie I p. 112. — Peil. 2465. — Pr. 1104. — VK 258. — Zie over den drukker: Voulliéme, Die deutschen Drucker des XV. Jahrh. (1916), p. 32.