is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Type 1. — C II 1195. — Peddie I p. 122. — Peil. 2605. — VK 274. — Bl. 85 (carton) ontbreekt.

Op het schutbl.: „Pertinet ad librariam domus s. iheronymi in traiecto ex legatione domini theodrici de hoesden vicarii ecclesie iacobi in traieqto". Zie over Dirk van Heusden de aanteek. bij nr. 4. — Samengeb. met nr. 70.

154. Bonaventura, Libri et tractatus varii sive opuscula. Keulen,

Joh. Koelhoff 24 Dec. 1486. 2o. F. 2 . 1302

Typen 14, 17. — H* 3464. — Peddie I p. 117. — Peil. 2619. — VK 271. — Bl. 1—120 en 217—352 ontbreken.

Op het le schutbl.: „Pro fratribus in monte (met latere hand bijgevoegd:) nostro habitantibus est repositus anno 1651 Maij 5". Op het laatste bl.: „Hos 4or libros pharatre doctorum legavit ven. vir hermannus de cranevelt conventui fratrum minorum in Novimagio et sunt ad usum fratris gherardi venlo de licentia ven. patris vicarii provincialis fratris heynrici de berck." Henricus de Berca was vier maal vicarius provincialis van de Minderbroeders. Zie P. Schlager, Beitrage zur Geschichte der Kölnischen

Franziskaner-Ordensprovinz im Mittelalter (1904) blz. 229. Zie over de

authenticiteit der verschillende tractaten: Bonaventura, Opera omnia X (Quaracchi 1902) p. 2 vlgg. — Samengeb. met nr. 412 en hs. 354.

155. Bonaventura, Libri et tractatus varii sive opuscula. Straats¬

burg, [Geo. Husner] 18 Dec. 1495. 2 dln. 2o. F. 2°. 307

Typen 1, 4. — Houtsn. (Schr. 3521, waar echter de houtsn. op bl. 352b en 359a van dl. H niet genoemd worden). — H* 3468. — BMC I p. 144. — Peddie I p. 117. — Peil. 2616. — Pr. 639. — Bl. 1, waarop houtsn., en 116 (genummerd: XCVI) van het 2e dl. ontbreken. — Zie over den drukker: E. Voulliéme, Zur altesten Buchdruckergeschichte Strassburgs (Zentralbl. f. Bibliothekswesen XXXII-1915 p. 309 vlg.)

Op het schutbl. en op bl. 2a van dl. II: „bibliothece fratrum minorum

recoll. trajecti" (Maastricht). — Uit de Maastrichtsche collectie In den

catalogus van 1845.

156. Bonaventura, Quaestiones in IV 11. Sententiarum Petri Lom-

bardi a Joh. Beckenhaup edit. in IV P. [Neurenberg], Ant. Koberger [na 2 Maart 1491.] 2 dln. 2o. F. 2o. 204, 205 Typen 9, 14, 18, 19. — H* 3540. — BMC II p. 433. —Holtrop U 593. — Peddie I p. 120. — Peil. 2714. — Pr. 2068. — Vooraf gaat: 1 epistola Joh. Beckenhaup ad Nicolaum Tinctoris de Guntzenhausen. 2. Carmen eiusdem. 3. Responsio N. Tinctoris data ex Bamberga 2. Mart. 1491. 4. Disticha IV. Aan het einde van P. IV: Epistola Jac. Wimpheling Sletstadensis in laudem Bonaventurae data ex Nuremb. anno 1491. Aan P. V. (de tabula), die geplaatst is na P. I., ontbreken bl. 1—98. — Met versierde beginletters; die voor P. III. prijkt met het wapen van (Amilius) Van Zuylen van Nyvelt van Schalkwijk, kanunnik van Oud-Munster, als zoodanig geadmitteerd 31 Aug. 1503.