is toegevoegd aan uw favorieten.

De puntdichten van A. C. W. Staring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Van Staring worden de Puntdichten wel het minst gelezen: ze bevatten te veel moeilijkheden van zeer onderscheiden aard. Toch zijn ze in hun geheel een studie waard, ook omdat daardoor een meer zuiver beeld van den dichter kan verkregen worden. Aldus ging het mij, en zoo zal het ook andere Staring-minnaars en Staring-vereerders kunnen gaan. In dat geval heeft de uitgave van dezen Bundel recht van bestaan.

Bij mijn Aanteekeningen heb ik getracht zoo volledig te zijn, als voor het geheel begrijpen noodig was. Intusschen zal ook hier gelden, wat Hildebrand noemde in zijn „N a v ij f t i g Jaar" NOODIGE EN OVERBODIGE. Wanneer het NOODIGE nu maar voldoet, zal het OVERBODIGE wel niet schaden.

Van Starings eigen Aanteekeningen (Volksuitgave van Nicolaas Beets bij W. J. Thieme & Cie. te Zutphen) nam ik, voor zoover het mij dienstig leek, een en ander over.

Brummen.

TH. J. BOSMAN.