Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hol en Koolzuur gesplitst; doch eerst zal zij er de Dextrose uit opnemen, vooraleer de Levulose aan te pakken. De oorzaak hiervan is aan de mindere doordringendheid der Levulose te wijten. Voor de praktijk der brouwerij is dit verschil zoo gering dat men er volgens mij geen nut uit trekken kan.

De Invertsuiker zoet bijna zoo sterk als de beetsuiker ; zij is in gansch zuiveren toestand wat fijner en aromatischer van smaak, iets wat meer voor likeuren als voor bier in 't gewicht valt.

In het groot bereidt men de Invertsuiker (massé of siroop) als volgt: iooo kgr. witte beetsuiker worden in een, met een roerwerk voorziene en door een stoommantel of door eene stoomslang verwarmbaren ketel gebracht en daarin met 240 lit. water bij 95° C. gesmolten. Na afsluiting van den stoom giet men in de massa 0,264 kilogr. chemisch zuiver zoutzuur van 1,188 vol. gew. Na V» uur lang op 90 a 85" C. gestaan te hebben, koelt men af en neutraliseert bij circa 50° Cels. met 0,200 gr. dubbelkoolzure natron.

Voor Invertsuikersiroop neemt men op 60 kilogr. suiker 40 lit. water en kookt bij go a 95° C. '/« uur lang met 100 cub. centim. H Cl van 1,125 v°h gew.

Om de Invertsuiker in stol- of massévorm te brengen, moet men 75 a 80 °/0 suiker nemen en geheel inverteeren. Wil men haar in vorm van siroop behouden, dan neemt men 60 % suiker, invei teeit tot op circa 5 0/o saccharose, ofwel voegt wat Dextrinhoudende Glucose toe. Te ver gekookte invertsuiker bevat Mierenzuur, Levulinzuur en Humusstoffen en is dan bruinachtig gekleurd.

Het geloof dat de Invertsuiker beter geschikt is voor de brouwerij als de beetsuiker, is zuiver onzin. De gist maakt uit de beetsuiker gedurende de gisting gladweg invertsuiker. Waarom dan zijn tijd verliezen met invertsuiker te bereiden of er zijn geld aan weg te werpen. Dat het bier een volleren smaak heelt, als men invertsuiker gebruikt, kan alleen voortkomen van de onreinheden van dezelve. Zuivere invertsuiker gebruikt de biouwer zelden, zij wordt bereid door inverteeren met zwavelzuur, neutraliseeren door kalk of kreide en filtreeren over houtskoul. De invertsuiker, zooals de brouwer haar bekomt, bevat ofwel het zuur nog ongeneutraliseerd ofwel geneutraliseerd door soda.

Het zijn deze stoffen die den volleren smaak aan het bier mededeelen. Als men dien wil hebben, voegt men maar wat azijnzuur

Sluiten