Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het enzyme wordt door zijne werking niet veranderd of niet verzwakt, zoodat zeer kleine hoeveelheden van hetzelve groote hoeveelheden van het te splitsen lichaam verwerken kunnen. Zoo splitst i deel Invertase 100,000 deelen rietsuiker, 1 deel Labenzym 400,000 deelen Kaseïn. (Zie mijn bacterifinvrij gistingsprocedé.)

Elk enzyme heeft in de verschillende levensstadiums van het plantje eene functie te vervullen, zonder hetwelk dit laatste niet gedijen kan. Doodt men op de eene of andere wijze een der sappen, zoo zal het plantje zich niet meer kunnen ontwikkelen.

Men kan de ongevormde fermenten zoo goed als de gevormde door vergiften en door hooge temp. dooden; ook kan men ze door zekere stoffen (excitatoren) prikkelen en in hunne werking versterken.

Volgens Schmidt-Nielsen, heeft het licht, vooral bij aanwezigheid van zuurstof, eene hemmende werking op de enzymen; evenzoo werken volgens Pappeiner de fluoresseerende stoffen, alsook, volgens Henri en Maier, de radiumstralen.

De meeste sappen zijn niet aan de cel of het huisje gebonden en zijn dus uitloogbaar ; de eene laten zich gemakkelijk uitloogen en de andere eerst nadat men de cel gescheurd heeft.

Het glycerine is een zeer goed oplossingsmiddel voor de sappen. Door alcohol laten zij zich uit hunne oplossingen neerslaan.

Voor de praktijk der brouwerij en der stokerij, zijn de graansappen : Amylocellulase, Amylopektinase, Peptase en Cytase van het grootste gewicht.

In de ongemoute graankorrel zijn sommige sappen nog niet zoo sterk vertegenwoordigd als in de gemoute.

Ziehier de best gekende Enzymen van de graankorrel:

1. De Amylocellulase )

„ , , ' Diastase

2. » Amylopektinase )

3. » Glucase

4. » Cytase

5. » Peptase .6. » Lipase

7. » Oxygenase

8. » Peroxydase

9. » Katalase

10. » Amylocoagulase.

De Amylocellulase (ook Amylase en Granulase genoemd), heeft voor doel de Amylocellulose, alsook de opgeloste Amylopektose in Dextrin en Maltose om te zetten. De Amylocellulase is, zooals uit de hieronderstaande tabel blijkt, in de ongemoute

Sluiten