Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(met circa 3 lit. per 100 kgr. graan) te begieten, doch gelijkmatig wijl anders verhitting in het mout plaats grijpt.

Het begieten van het mout zal wel zelden noodig zijn, indien met het graan 42 a 43 % water laat innemen en de temp. van het moutbed laag houdt, doch voor diegenen welke niet zeer geoefend zijn in de moutbereiding uit tarwe, is het beter dat zij het graan wat minder water laten innemen en gedurende het kiemproces door besproeing water geven.

In de pneumatische mouterij heeft er bij 17 a 19° C. in 5 dagen eene uitdroging van 3 a 3,5 % plaats.

Wil men zich overtuigen of het mout nog behoorlijk vochtig is, zoo legt men eene schoep met de holle zijde naar onder op het moutbed, nadat hetzelve omgewend is, en onderzoekt na 8 uren de naar het bed toegekeerde zijde der schoep. Is dezelve nog dauwig, beademd, zoodat men op haar met den vinger schrijven kan, dan is er nog vochtigheid genoeg voorhanden.

Leidt men het kiemproces bij 21 a 220 Cels., dan is de tarwe na 3 dagen reeds zoover geschoten, dat het pluimpje de 3U der korrellengte bereikt heeft. Het gewas bezit dan wel zijn gewoon versuikeringsvermogen, doch is in oplosbaarheid achteruit gebleven; het is dus beter de tarwe bij 16 a 170 Cels. gedurende 7 dagen te laten kiemen, men bekomt dan een duurzamer en gezonder mout, dat nevens eene goede diastatische kracht nog eene groote oplosbaarheid bezit. Door een langer verwijlen der tarwe op den moutvloer dan 7 dagen, verhoogt noch het extractgehalte noch de diastatische kracht.

Eene groote reinheid en eene goede verluchting van den moutvloer is hoogst noodig. Daarom is 't voordeelig dat de moutvloeren effen en glad zijn en uit hard gewreven cement met beton-onderlaag, of nog beter uit de bij 350 atmosfeers geperste cementplaveiën der firma Roesier & Franke vervaardigd zijn. Deze steenen zijn zeer hard, hebben eene gladde en effen oppervlakte en laten geene voegen zien.

Na elk moutproces, worden de vloeren met kalk ofwel met onderzwaveligzure kalk geschuurd en met water schoon afgespoeld. Asphalt is niet goed voor vloeren, het is een slechte warmtegeleider, en de werkman gebruikt op zulken vloer ook veel meer physische kracht om het mout te wenden als op een cement-, beton- of andere steenen vloer. De wanden der mouterij zullen reinheidshalve tot op 1/2 a 1 met. hoogte ook uit cement of cementsteen bestaan, en zoo noodig nog met eene silikaats ei f bekleed worden. Gewoonlijk bouwt men eene vloermouterij 1 '/> a

Sluiten