Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de andere Beiersche en Boheemsche hopsoorten betiteld. Wij laten hieronder de waardegroepeering der hopsoorten van verschillenden oorsprong, naar de opgave van Carl in Nürnberg volgen :

Hop van het vasteland van Europa.

Nr i. Stad Saaz, stad Spalt, inbegrepen de naaste omgeving. » 2. Spalter buitengoed, Kinding, Saazland.

» 3. Wollnzach Au, laag gedeelte van het Spalterland. » 4. Hallertau, Auschacher roodland, Steiermark, hoogland

van Wurtemberg en Baden.

» 5. Fijnste berghop en Aischgrund (Beieren), fijnste Poolsche

Elzasche, en Burgondische hop.

» 6. Gewone Midden- en Hoog-Frankische, Wurtembergische, Badische, Poolsche, Elzasche, Burgondische en fijnste Galiziësche hop.

» 7. Hop uit Boven-Oostenrijk, Auschaër groenland, Lotharingen en Kannenbakker-landhop.

> 8. Brunswijck, Altmark en het overige Duitschland. » 9. Noordfransche, Belgische en Hollandsche hop.

» 10. Hop uit Rusland en het overige vasteland.

Engelsche Hop.

Nr 1. East Kent (Goldings). Nr 2. East Kent. Nr 3. Mid Kent (Goldings). Nr 4. Mid Kent. Nr 5. Farnham. Nr 6. Country of Farnham (Hants). Nr 7. Surrey. Nr 8. Worcester. Nr 9. Weak of Kent. Nr 10. Suffer.

De Duitsche brouwer staat vast in het geloof, dat voor helle bieren de Saazerhop onontbeerlijk is en door de Beiersche niet kan vervangen worden.

Hier in België is de brouwer er ook van overtuigd, dat voor de versnijbieren de Beiërsche, en voor fijne dubbele bieren de Engelsche hop noodig is. Ik voor mijn deel denk, dat men in elke hopstreek alle hopsoorten voortbrengen kan, indien men hare cultuur en alle verdere bewerkingen met de noodige kennis verzorgde, zoodat haar gehalte aan werkende bestanddeelen ongeveer met de voornoemde hopsoorten overeenstemde.

Zooals geweten,wordt de hop niet seffens na den pluk ingepakt en verzonden ; maar zij moet eerst gedroogd en in vele gevallen ook gezwaveld worden. Groene of vochtige hop, in zakken of balen gedrukt, zou zich evenals vochtig hooi verwarmen, waarbij hare nuttige stoffen door oxydatie in nietswaardige verbindingen zouden overgevoerd worden; ook zouden zich de altijd talrijk in

Sluiten