Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene temp. van 68° C. bezit. Eene andere, doch oudere arbeidswijze, is de volgende : Raspt de goed gereinigde aardappelen tot eene brei, brengt deze in de versuikeringskuip, doch legt op den doorboorden bodem eerst een groffen doek om het meêreize van zetmeel gedurende het wasschen zooveel mogelijk tegen te gaan, wascht de brei 2 a 3 maal met koud water uit om het vruchtwater te verwijderen, en vangt door staan laten van het waschwater op bakken, het medegevoerd zetmeel op. Brengt de brei dan in den kookketel, voegt 3 % mout toe en verwarmt onder gedurig roeren tot op 70° C.; laat 20 min. staan en kookt verder tot op go°C.; stort de heete massa bij het mout in de versuikeringskuip en versuikert bij 68° Cels..

Het aardappelmeel (gedroogde en gemalen aardappelen) wordt, zooals voor ongemoute granen opgegeven is, behandeld. Een ander praeparaat van aardappelen zijn de zoogenaamde aardappelvlokken. Dezelve worden bereidt door aardappels te koken en ze dan tusschen heete wellen te drogen. Dit praeparaat wordt te samen met het mout opgeschud en versuikert zeer gemakkelijk. Het bevat ongeveer 75 % zetmeel en kost vrij Hamburg 23 fr. per °/o kgr. met zak.

Bij gebruik van aardappelzetmeel is de zaak ook zeer gemakkelijk. Men mengt het zetmeel met zijne 4Voudige hoeveelheid water bij 50° C., voegt 10 % mout toe en verhit langzaam onder gedurig roeren tot op 70° C.. Als de massa dun en doorzichtig geworden is, laat men haar op het mout in de versuikeringskuip loopen, waar men bij 68 a 69° C. alles in Dextrin en Maltose evervoert.

Die het zetmeel anders zou bewerken als ik hier aangeef, zou soms aardige ervaringen kunnen maken.

Bij gebruik van meer dan 25 °/o zetmeel, is het noodig een weinig gistextract te gebruiken tot voeding der gist.

Bierbereiding onder aanwending van Suikers en Siropen.

Men kan — en dit heeft men in den allerlaatsten tijd doorslaande en met zekere verwondering bestatigd — als graansurrogaten ook Riet- of Bietsuiker, zuivere Melasse, Inversuiker in vloeibaren of in vasten (massé) vorm, Maltosesiroop, Honing, Glucose (Starkezucker) en Glucosesiroop (Starkezuckersyrup) aanwenden. Deze suikers of stoffen zijn alle gemakkelijk vatbaai voor gisting en geven bieren welke zich snel en schoon klaren,

Sluiten