Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ongemoute gerst wordt met haar 4 a 5voudige mengen water van 25 a 30° Celsius aangeroerd en 2 uren staangelaten. De eerste uur roert men dikwijls op en laat het beslag dan vei der lustig staan. Daarna schept men het klare en half klare vocht in een zuiver vat af en kookt de rest gedurende 1 uur onder gedurig roeren. Als de massa op 65° C. afgekoeld is, voegt men de moutscheuten toe en koelt verder op 60° C. af. Nu giet men er het koud gerste-aftreksel op, roert zeer wel dooreen en laat minstens 2 uren lang versuikeren.

Indien de gerst bij 2 atm. opgelost was, dan zou de versuikering door het ruwgerst-aftreksel, in 4 a 6 uren wijd kunnen gebracht worden, doch indien de zetmeelhoudende stoffen, zooals hier het geval is, maar aan een eenvoudig kookproces onderworpen geweestj zijn, kan men hunne overvoering in iMalto-dextrinen en in Maltose door het ruwgerst-aftreksel maar tot op 3U bewerken. Het is daarom dat men hunne verdere versuikering nog doorj mout moet voltrekken, hetgeen hier het best bij 70° C. geschiedt.

Ruwe granen (gerst, rogge en tarwe; maïs en haver niet) hebben zeer sterke Diastatische krachten en werken op gansch opgelost zetmeel zelfs sterker in als gemoute granen. De daarbij gevormde producten zijn gedeeltelijk van een andere natuur, verleenen het bier een zeer aangenamen smaak en zijn maar tot op de helft vergistbaar.

Het nu nog voorhanden zijnde onversuikerd zetmeel wordt door de moutdiastase maar zeer traag aangegrepen; er schijnt hier eene soort van tegenwerkende of voor de moutdiastase giftige stof gevormd te zijn. Men moet in elk geval nu nog 15 a 20 % diastasekrachtig mout aanwenden om dit weinige zetmeel in eene tijdruimte van 2 uren in dextrinen en maltose te kunnen overvoeren.

De wort verdunt men niet verder dan tot op 90 Balling, kookt ze gedurende Vs uur met 2 kilogr. Aalster hop per % gestort, en laat ze bij circa 20° Cels. vergisten op stukken van 600 liters. Nadat de gist afgedreven is, trekt men het bier op verzendingsvaten, voegt er wat verzoetingsstof en 4 % juist in gisting verkeerend goed gerstebierwort bij, en slaat de tonnen dicht. Na 12 a 30 uren, is dees bier een van de aangenaamste en verfrisschenste dranken, welke er bereid kunnen worden.

Vlaamsche brouwers, aan het werk !

Sluiten