Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Pediokokken worden gedood door het bier gedurende 20 a 30 min. op 6o° C. te verhitten. Als deze ziekteverwekkers in de gist aanwezig zijn, kan men ze dooden door de gist met 2 % wijnzuur, ofwel met 3 cc™ vitriool per liter te behandelen.

Bij wijnzuur neemt men eenen duurtijd der inwerking van 1 uur en bij vitriool is eene V2 uur voldoende. In helle bieren ontwikkelen deze microörganismen veel gemakkelijker dan in donkere.

5. Troebeling verwekt door staafjensbacteriën aller soort. Deze troebeling komt gedurende de zomermaanden veel voor. Het beste wat men doen kan, is het zieke bier gedurende 1 uur bij 65° C. in een gesloten ketel te verwarmen; na afkoeling op 190 Cels. door gelatine en tannin (5 gr. gelatine en 4 gr. tannin per hectol.) te klaren, met 2 % rietsuiker of invertsuiker en 10 liters per % in volle gisting verkeerend bier te vermengen, en een tijdje te laten gisten vooraleer af te tonnen. Men voegt altijd eerst de gelatine en dan het looizuur op het vat. Gewoonlijk gebruikt men het zieke en zuurgeworden bier als versnijbier. Men legt het dan op met spanen en hop gevulde staanders, tot het gansch klaar geworden is.

Vooraleer het op de staanders te brengen, is het goed het 35 gr. Kaliummetasulfit per heet. toe te voegen.

Eene nog sterkere remedie is de volgende : Voeg 40 gr. Hysopthée, 30 gr. Neutraal-kalksulfit en 20 gr. Kaliummetasulfit per heet. toe.

Wil men zulk bier niet direct als versnijbier gebruiken, dan kan men het ook, nadat het ongeveer eene maand gestaan heeft of nadat men het op het vat geklaard heeft, in kleine hoeveelheden (3 a 4 %) bij de wort in den kookketel brengen, juist voor het uitdooven van het vuur.

Een goed middel om de ontwikkeling van bacteriën in het bier te voorkomen, is van hetzelve per heet. 5 a 7 gr. kaliummetasulfit ofwel 100 cub. cent. dubbel zwaveligzure kalk voor de gisting toe tevoégen.

6. Troebeling veroorzaakt door te sterk gebrande Caramel. Deze troebeling komt soms ook voor. Het is derhalve noodig elke nieuwe zending caramel eerst op hare eigenschappen te onderzoeken, vooraleer er van te gebruiken.

Uit goed mout en met vakkennis gebrouwen bier, dat vrij is van alle ziekten en dat onder goede omstandigheden lagert, zoodat het niet blootgesteld is aan afwisseling van luchtdruk en temperatuur, klaart zich na min of meer korten tijd van zelf; doch de brouwer kan altijd dit tijdstip niet afwachten, zoodat hij tot kunst-

Sluiten