Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen zijn toevlucht neemt. De kunstmatige klaring berust in het eene geval op rein mechanische- en in het ander geval op chemisch- mechanische werkingen.

Ziehier de verschillende wijzen van klaren :

1. Het klaren op houtspanen. Deze is de mechanische klaring, zij berust op het princiep der aantrekkingskracht der oppervlakte. Vergroot men de bodemoppervlakte van een vat door er vaste voorwerpen in te brengen, dan zullen de in het bier zwevende lichamen sterker aangetrokken worden en het vocht zal zich des te sneller klaren naarmate de oppervlakte grooter is en de afstand tusschen het zwevende deeltje en het vaste voorwerp kleiner.

De spanen worden bereid uit goed gezond beuken of hazelaren hout. Men zaagt het in stukken van 30 ccm lang, legt ze eenigen tijd in heet water, om ze gemakkelijk van de schors te kunnen ontdoen, en klieft ze dan tot spanen van 2 a 3 millim. dikte.

Om de spanen uitteloogen, behandelt men ze eerst met koud water en dan met eene 2 procentige heete oplossing van koolzure soda, waarna men meerdere malen'met kokend water uitwascht. Nadat ze door de lucht gedroogd zijn, brengt men ze in het vat of staander.

Eene mand spanen is genoeg voor een vat van circa 5 hectoliters inhoud. Het bier laat zich zeer gemakkelijk klaar van het vat aftappen. De staanders moeten luchtdicht gesloten en gansch gevuld worden. Het beste is de staanders onder eenen koolzuur druk van circa V» atmosfeer te plaatsen, dan moet men ze niet gansch vullen of ook niet op eenige dagen leegtappen. Men zorgt dat de druk gedurende het aftappen dezelfde blijft.

Seffens nadat het vat ledig is, worden de spanen met koud water gereinigd en dan door stoom uitgedampt, ofwel met bisulfit van kalk geweekt.

2. Het klaren door plantaardige- en dierlijke lijmstofFen. Het klaren met plantaardige lijmstoffen wordt gedurende het koken der wort uitgevoerd. Men gebruikt daartoe Carragheenmos of Ierlandsche mos (Lichen Crispus) en Agar-Agar (is de Aziatische naam van eenige bijzonder gelatinachtige Algen, welke gedijen in den Indischen Archipel). Deze stoffen worden eerst 3 a 4 uren in water van circa 50° C. te weeken gelegd en xo minuten voor het eindigen van den kook toegevoegd. 4 a 9 gr. (hetgeen afhangt van de densiteit der wort) zijn genoeg voor 1 hectol..

Sluiten