Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het klaarmiddel te laten weeken in eene 0,5 a 1 % azijnzuuroplossing ofwel in eene wijnzuuroplossing alleen of gemengd met zwaveligzuur of mierenzuur. Zwaveligzuur gebruikt men gewoonlijk maar alleen des zomers. 0,15 % Mierenzuur houdt alle gisting en infectie tegen.

Als men in wijnzuur alleen laat weeken, neemt men pro 100 gram, droge lijm 25 a 50 gr. wijnzuurkristallen (Wijnsteenzuur, Acide tartrique, Weinsaure, Weinsteinsaure) en als men SO» ofwel Mierenzuur bijgebruikt, neemt men pro 100 gr. droge lijm 15 gr. wijnzuur en x lit. zwaveligzuur van 1 % SOï; dit alles voor 7 a 10 lit. klaarsel.

Men doet goed de vischlijm in reepels te snijden, hem eerst eenen dag in koud water te laten staan, dat af te gieten en dan met zooveel water te vermengen dat de gelei er juist mede bedekt is. In dit volumen water moet de noodige hoeveelheid wijnzuur opgelost zijn. Verder vult men aan (naar gelang de lijm opzwelt), met zuiver water en, zoo men zwaveligzuur bijgebruikt, eerst met dees en dan met de noodige hoeveelheid water.

De weekduur van de lijm verschilt van 2 tot 6 dagen en hangt af van de soort lijm, van de temp. van het weekwater en van de dosis toegevoegd zuur. Een geforceerd weeken vermindert de qualiteit van het produkt.

Nadat de lijm geweekt is, wordt zij door eene zift gedrukt. De hoeveelheid te gebruiken vischlijm hangt van hare hoedanigheid en van het soortelijk gewicht van het bier af. Gewoonlijk neemt men 2 a 4 gr. per ton bier, soms gaat men ook tot 7 gram (op droge lijm berekend).

Vóór het gebruik klopt men de massa tot een wit schuim, vermengt haar met 2 a 4 maal haar volumen zuiver water of bier, klopt dit alles nogmaals goed dooreen, giet het op de tonnen, sluit dezelve en rolt of schudt ze, om het klaarsel goed in het bier te verdeelen. Als na eenigen tijd rust de gelei niet gezonken is, dan doet men goed van nogmaals op te roeren, om de gist en de andere stoffen met de lijm in beroering te brengen; doch, zoo de lijm bezonken is, zonder het bier volkomen te klaren, zal een nogmaals oproeren er niets meer aan verhelpen.

De klarende werking van de lijm laat zich verhoogen door toevoegen van looizuur of van aluin (potaschaluin) bevattende stoffen.

De beste temp. voor het klaren is 10 a 15° C.; hooger dan 19° Cels. mag zij in geen geval zijn.

Het klaren met vischlijm wordt gewoonlijk juist voor het

Sluiten