Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder ophakmachien onafgebroken ; in het laatste geval heeft men zulke goede en snelle afwassching als in het eerste geval. Om eene goede en snelle filtratie te bekomen, moet voor elke xoo kgr. beslagmateriaal een vierkanten meter filtreerbodemoppervlakte voorhanden zijn.

De trekkuip voor luchtgistfabrieken bezit een bronzen bodem met 4400 slippen per □ m.; elke slip heeft eene lengte van 15 mm. en is aan de bovenzijde 1 mm. en aan de onderzijde 4 mm. breed. Het brons is 5 mm. dik. Met zulke kuip van 20 □ met. filtreerbodem loogt men 3600 kgr. gestort in 6 a 7 uren volkomen uit.

Met eene trekkuip van Grimma, van 3b □ met. filtreerbodem met ronde gaatjens,voor 3100 kgr. gestort, loogde men voornoemde hoeveelheid in 5 a 6 uren volkomen uit. Deze kuip bezat geen ophakmachien, de bostel werd onafgebroken uitgewasschen en het heet water werd er door 3 rijen vastliggende buizen met vele openingen op gebracht.

Bij gebruik van gebroken of gemalen maïs geschiedt de filtratie sneller dan bij gebruik van maïs in heele korrels.

De Filtreerpers.

Reeds van over 25 jaren is de filtreerpers, tot het gewinnen eener klare wort, in brouwerijen zoowel als in persgistfabrieken beproefd geweest. Voorheen bracht men het beslag bij middel eener drukpomp in de kamers der filtreerpers, doch tegenwoordig geschiedt het eenvoudig door het beslag uit den macerateur in de pers te laten loopen. Het filtreren gaat snel, indien men gemouten granen, rijst en maïs gebruikt, en is dan in de helft van den tijd gedaan, vergeleken met de louterkuip. Bij gebruik van veel ongemoute tarwe en vooral bij gebruik van ongemoute rogge, gaat het persen uiterst traag; hetzelve is ook het geval indien het beslag een weinig melkzuurachtig of niet goed versuikerd was. Bij het gebruik eener filtreerpers moet men de granen fijner malen, want de grove deelen zouden anders de kanalen der pers verstoppen.

Even als bij de louterkuip loopt hier de wort in den beginne ook wat troebel en Wordt eerst langzamerhand klaar.

De bostel laat zich in eene filtreerpers niet zoo goed uitloogen als in eene louterkuip.

De filtreerpers met hare vele doeken is, vooral voor de luchtgistfabrikatie, een gevaarlijke infectieheerd. Het zorgvuldig zuiver houden, het repareeren der doeken en het vervangen van

Sluiten