Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude doeken door nieuwe, maakt dat de filtreerpers een lastig en kostelijk toestel is. Men rekent dat eene pers voor iooo kgr. beslagmateriaal (graan) jaarlijks voor onderhoud 1100 frs. kost.

In den laatsten tijd zoeken de constructeurs van filtreerpersen het min of meer veranderd apparaat wederom aari den man te brengen.De vroegere ervaringen zijn vergeten en moeten tot schade der goede melkkoe «De Brouwerij»wederom opgedaan worden.

Het is mijne vaste overtuiging dat de filtreerpers nooit de bovenhand zal halen op eene goede louterkuip.

Berekening van het rendement.

Gewoonlijk neemt men het monster uit den kookketel, dus als de wort nog heet is. Men heeft hier nog rekening te houden met de volume-vermeerdering door de warmte teweeggebracht. De volgende tabel geeft die vermeerdering op.

xooo ccm of i liter bij 17,5° C. meten bij :

250 Celsius = 1001,64 cubieke centimeters (ccm)

30° » = 1003,04 » »

40° » = 1006,46 » T>

50° » = 1010,74 » »

6o° » = 1015,70 » »

• 70° t = 1021,33 » »

8o° ■» = 1027,63 » »

go0 » = 1034,47 ■» »

xoo0 » = 1041,88 » »

Men koelt het genomen monster op 17,4° Cels. af en weegt het met den Belgischen dichtheidsmeter. Deze geeft aan hoeveel kilogrammen 100 liters wort meer wegen dan 100 1. zuiver water. Vindt men bijv. 4.2, dan wegen 100 liters wort bij 17,5° C. = 104,2 kilogr.

De wettelijke opbrengst of het praktisch rendement is gebaseerd op de veronderstelling dat 1 kgr. gestort 25 liters wort van i° densimetergraad geeft. De wet laat toe 2 '/2 lit. overschot te hebben, zoodat men tot 27,5 liters komen mag. De brouwer mag meer storten dan hij opgeeft, maar de berekening wordt altijd gemaakt met het getal opgegeven kilogrammen meel.

Voorbeeld : 3871 lit. wort van 2,90 densimeter = 3871 x 2,9 = 11419,45 liters wort van i° densimeter. Deelt men nu dees getal door de kilogr. gestort, dan heeft men het rendement of de liters wort aan i° per kilogr. meel.

Voorbeeld : 11419,45 : 450 kgr. gestort = 25,37 is het rendement.

Sluiten