Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste maal heeft men dus 20 hl. a 10° Ball. = 200 kgr. extract

» 2de » » » » 20 » a 3 » = 60 » »

» 3de » » » » 20 » a 0,9 * == w *

» 4de maal voegt men maar 11 hl. toe = ix » a 0^4 » = 4,4 » »

71 » a 4 » = 282,4 » »

Er blijft dus nog 3^4 kgr. opgelost extract in de bostel over, hetgeen men onbeacht kan laten, vooral omdat men bij deze arbeidswijze geheel fijn malen kan en men er dus zooveel extract meer uithaalt dan bij het filtreerprocédé. Vindt men dat de bierwort na het koken nog te verdund is, dan brengt men haar door bijvoegen van suiker op de gewenschte sterkte.

Voor brouwerijen zonder stoom, is de ombouwing wat omstandelijker ; hier moeten de bierwort en het water in ijzeren ketels boven direct vuur verhit worden.

In den dekanteerketel, als men hem van eene stoombuis en roerwerk voorziet, kan men ook ongemoute materialen koken.

Voor overmatig roesten moet men in den beginne oppassen wegens de violette kleur van het bier. Nadat de apparaten eenige malen gebruikt zijn, zullen zij zich overtrokken hebben met de natuurlijke lakschicht uit hophars, looizuur en ijzeroxyde bestaande. Seffens na het gebruik droogt men het vaatwerk goed uit en beschildert de wanden met eene oplossing van hopharsextract en een weinig Galluszuur in Houtspiritus (Methylalcohol), of, bij gebrek aan dees middel, met eene oplossing van bijenwas en parafin in benzin.

De oorlog heeft ons veel doen denken en veel doen leeren ; de constructeur zal er bij verliezen, wellicht ook de op zwaar bier verlekkerde verbruiker, doch de brouwer zal er bij winnen. De tijd, zooals hij hier in België voor den oorlog was, zal bezwaarlijk meer terugkeeren ; vele brouwers smeten hun geld voor onnoodige, prachtig uitgedoschte apparaten, om zoo te zeggen met volle handen weg ; zij betaalden dwaasweg soms het dubbele der eigenlijke waarde. Redeneeren, op grond van ondervinding, deden ze niet, nog minder raad vragen aan neutrale mannen van ondervinding en kennis, zij gingen veeleer te rade bij uitgezonden en geïnteresseerde lieden.

Over het reinigen in de Brouwerij en over het gebruik van Antisepticas.

De reiniging laat in vele brouwerijen te wenschen. Nogtans is het goed zuiver houden van vaten, bakken, gereedschappen, zoldering, muren, vloeren en buizen een van de hoofdpunten, ja

Sluiten