Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij luchtig en droog weder is het voortbrengingsvermogen van genoemd droogtoestel veel grooter dan bij zwaar of mistig weder. Het is aan te bevelen het product liever wat te droog (met ongeveer 8 % water) dan te vochtig te bereiden en het dan op luchtige zolders 3 a 4 dagen uitgebreid te laten liggen, om het luchtdroog (d. i. tot het ongeveer 11 % water bevat) te laten worden. Doch men moet er wel op letten, dat het product niet zoo zeer droogt dat het bruin wordt, want daarbij zou het zeer veel van zijne voedingswaarde verliezen'. Zoo vond ik in helgele, droge spoeling, op 100 dl. proteïnstoffen 75 dl., en in bruine, op 100 dl. maar 47 dl. in verteerbaren vorm. De goed gedroogde spoeling heeft geen het minst verbranden reuk noch smaak, integendeel, zij bezit den reuk van verschbakken roggebrood en wordt tot 15,5 fr. p. 100 kg. verkocht; terwijl 1 hl. 5 a 7 procents spoeling alhier 0,75 a 1,00 fr. geldt. Door 2413 kg. steenkolen, kan men 28000 liters spoeling, met een watergehalte van 92 V* °/0, in 8 uren tijd op een watergehalte van 85 °/0 brengen. Het eenigste nadeel dat het toestel van Hencke heeft, is dit, dat het in eenige deelen tamelijk ras vernieuwd moet worden.

Over de gevormde hoeveelheid Spoeling bij de verschillende

Grondstoffen.

De gevormde hoeveelheid natte spoeling hangt eensdeels van de concentratie van het beslag, en anderdeels van den aard der distillatietoestellen af.

Bij de distillatie met de gewone koperen contenueerlijke dist.zuilen bekomt men uit hoogst geconc. beslag 125 hl., uit middelmatig geconc. beslag 120 hl., en uit dunbeslag (persgistfabrieken) 106 hl. spoeling per 100 hl. oorspronkelijk beslag.

Indien men de spoeling met haar geheel vloeistofgehalte verdampt, bekomt men uit 100 kg. absoluut droog gestort:

licht gerstemout (als eestmout gebruikt) = 44,85 kg. absoluut droge spoeling zwaar tarwemout (»> » » ) = 33,35 » » » »

maïs (Amerikaansche) = 38,40 » » » »

rogge (Russische) = 45,50 » » » »

aardappelen (zonder het toegevoegde mout) = 7,00 » » » »

Door het decanteeren en persen der spoeling verliest men eene groote hoeveelheid nuttige stoffen.

Op 36,48 kg. absoluut droge spoeling uit maïs en tarwemout (gestort als 1,8 : 1,2) waren er 16,40 kg. in opgelosten toestand, en op 45,07 kg. abs. droge spoeling uit gerstemout en rogge (gestort als 1 : 0,5) waren er 19,10 kilogr. in opgelosten toestand.

Sluiten