Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alcoholgehalte ontlast en ter gewinning van den in de kool nog verblijvenden alcohol uitgedampt. Alsdan vult men dezelfde filter met versche kool en laat hem in de rij als n° 6 gelden, terwijl de tweede van vroeger nu n° i wordt. Het buiten werking zetten van een filter geschiedt dus nadat 22000 liters brandewijn er doorheen gegaan zijn.

De kool der vervuilde filters wordt door uitgloeien in eenen oven weder werkzaam gemaakt en zoolang weder gebruikt tot zij door deze operatie verteerd is. In den laatsten tijd regenereerd men de kool ook, volgens het systema van Pampe — Halle, met overhitten stoom van 500 a 6oo° C. hetgeen als zeer voordeelig en goed bevonden is.

Eene bijzondere melding verdient ook nog de filtratie over houtskool volgens het systema Calment— Parijs. Dezelve neutraliseert de in den ruwenbrand voorkomende zuren door eene kleine overmaat van bijtende kali (KOH), voert de overmaat van kalihydraat door invoeren van koolzuur in carbonaat of bicarbonaat over en filtreert dan door eene batterij met vastgevulde, haverkorrelgroote houtskool.

Sluiten