Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworpen is, toegevoegd, 20 min. versuikeren resp. verdunnen gelaten en dan gedurende 2 uren bij 2 atmosfeer gekookt. De hoeveelheid aan te wenden mout bedraagt circa 1 %. Deze massa is alsdan zeer dun en stolt niet meer tot een stijve brei. Men blaast in de versuikeringskuip uit, verkoelt gedeeltelijk door bijvoeging van koud water en gedeeltelijk door koelsystemen op 63° Cels. af, voegt het mout toe en laat 1 uur lang bij 6i° Cels. versuikeren. Daarna koelt men de massa op 22 a 290 Cels. af, voegt de gist toe en laat de temp. der gisting niet boven 310 Cels. stijgen.

Verarbeiding van gemoute Maïs, Rogge, Gerst en Tarwe, in gemalen of gepletten toestand.

a) Gemoute maïs, hoe verre zij ook gekiemd weze, kan niet als rogge-, gerste-, haver- en tarwemout direct bij versuikeringstemperaturen beslagen en versuikerd worden, wijl hare zetmeelkorrels in te harde, ondoordringbare celwand opgesloten liggen. Van zulk mout moet men eerst een diastasaftreksel bereiden, de rest wel koken en daarna beide vochten bij de versuikeringstemperaturen te samen brengen.

Bij slecht of niet wijd genoeg geschoten maïsmout, moet men nog 5 % goed ander soort mout bijvoegen, om tot eene tevredenstellende versuikering te kunnen komen.

b) Gemoute rogge, tarwe, gerst en haver behandelt men direct in circa 250 liters water van 720 Cels. per 100 kilogr. Laat 20 min. bij 6o° Cels. versuikeren, koelt door toevoegen van koud water en gedeeltelijk door koelverrichtingen op 270 Cels. af, voegt de noodige gist toe en 3 liters vitriool per 100 hectol. beslag»

De verarbeiding van Rogge, Tarwe en Gerst in ganschen korrel en als Meel.

a) Rogge in gansche korrels in den cuiseur. Op 100 kgr. rogge neemt men 200 lit. water van 6o° Cels. Het koken geschiedt bij geopende ventil of mangat en zoo lang tot eene proef aantoont dat alle korrels volkomen murw zijn ; dan eerst geeft men druk bij immer blazende ventil, om de massa in eene gestadige beweging te houden. Men reguleert dgn stoomtoevoer derwijze, dat men in 1 a 1 lU uur op 3 '/« atm. komt, sluit dan de ventil en geeft nog % a 'ft uur lang druk, tot men 4 atm. bezit en blaast de massa onder dezen druk uit. Normale, goed droge rogge, laat zich volgens dees voorschrift zeer goed bewerken, doch natte,

Sluiten