Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bindt. Bij voorb. i kgr. H2SO4 van 66° Be is in staat 1,4 kgr. KCO3 in KS04 om te zetten. De melasse-spoeling bezit als veevoeder eene geringe waarde, doch als meststof heeft ze eene waarde van 2,30 a 2,60 fr. °/0 kilogr. gestorte melasse. In kleine stokerijen brengt men haar direct op het akkerland, doch in groote stokerijen wordt zij ingedikt en tot asch verbrand. Het verbranden der spoeling geschiedt veelal in den Porionschen oven.

100 kilogr. melasse geven 11 a 12 kgr. asch met 50 % koolzure potasch. De rietsuikermelasse wordt gewoonlijk op 15 a 160 Balling verdund en op eene aciditeit van 2 cCm norm. NaHO gebracht.

De vergiste melasse wordt bij middel der gewone distilleerapparaten afgestookt. De beste zijn de continueerlijke.

Alcoholbereiding uit Topinamboerknollen (Aardperen).

Genoemde knolvrucht bevat 12 a 16 % koolhydraten, waarvan ongeveer 2 % Inulin en de rest Levulose is. Dezelve worden in een cuiseur bij 2 a 2 V» atm. gaar gekookt, daarop afgeblazen, op de gistingstemp. afgekoeld en met gist vermengd. De gisting treedt zeer snel en rustig op en verloopt tot op ongeveer 1 l/i saccharometergraad. Men kan de topinamboerknollen ook verarbeiden zooals de bieten, door raspen en persen, hetgeen goedkooper en gemakkelijker is; doch men verliest alsdan de alcohol door de Inulin vertegenwoordigd, wijl deze suikersoort niet direct gistingsvatbaar is, doch eerst bij het koken onder druk in gistingsvatbare suiker (levulose) omgezet wordt. ^

Uit 100 kilogr. topinamboerknollen kan men 6,5 liter absolute alcohol gewinnen.

Bereiding van Brandewijn uit zeldzame Grondstoffen.

1. Pataten (zoete aardappels). De pataten bevatten 10 a 17 % suiker en 10 a 16 °/0 zetmeel te samen, alzoo ongeveer 25 % koolhydraten als zetmeel berekend. Per hectaar gewint men 20 a 30 ton dezer vruchten.

Men verarbeidt dezelve evenals aardappels. Het^ rendement bedraagt 10 a 13 % alcohol.

2. Reuzenpeeën. Deze zeer opbrengstrijke plant, die per hectaar 40 tot 60, ja in gunstige gevallen zelfs tot 80 ton opbren1 gen kan, bevat in den wortel 9-10 °/o koolhydraten, waarvan het grootste gedeelte suiker en het kleinste gedeelte zetmeel is.

Men verarbeidt de peeën in geraspten toestand in den macera-

Sluiten