Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 255 —

j) Met Fosfoorzuur. Behandelt het beslag juist zooals bij h aangegeven is. 100 cem mogen 10-12 ccm natronloog verbruiken.

k) Met Zoutzuur. Zelfde behandeling als voor h 100 ccm mogen niet meer als 5 ccm NaHO gebruiken.

l) Met Zwavelzuur. Zelfde behandeling als voor h 100 ccm beslag mogen niet meer als 6-7 ccm NaHO verbruiken. Dr. Bücheler gebruikt maar 175 ccU1 vitriool per hectol. gistbeslag, verwarmt op 70° C., koelt op 240 C. af en stelt met gist aan.

m) Met Fluoorzuur of hare Zouten. Men brengt >/ï liter gefiltreerd moutbeslag in een 1 liter groote glazen ballon, sluit hem met een watteprop en kookt voorzichtig gedurende 1 uur, laat op 250 Celsius afkoelen en voegt 20 milligr. natriumfluoorzuur toe. Dit gefiltreerd en gesteriliseerd moutfiltraat stelt men met een weinig reinkweek van gist aan, ofwel met 2 grammen persgist,welke gedurende 1 '/* uur ineene 1 procents vitriooloplossing verbleven heeft. Men laat bij 26° Celsius vergisten en kweekt haar nu nog 3 maal achtereenvolgens over in altijd sterker wordende dosissen fluoorzuur.

Bijv. de iste maal in x liter wort met 80 milligrammen fluorzuur. » 2de » » 2 lit. » » 240 » »

» 3de » » 4 » » » 560 » »

Met deze 4 liters fluoruurgist, zet men 1 heet. gewoon beslag van 160 Balling bij 22 a 250 Cels. aan en voegt 12 gr. 40 procents fluoorzuur toe (1 ccm norm. NaHO = 0,02 fluoorzuur). Men laat tusschen 26 a 28° Cels. op circa 5 a 6° Balling vergisten. Met deze fluoorgist kan men nu eene kunstgist bereiden voor eene hoofdgistkuip van 60 a 70 hectoliters inhoud.

Bijv. : Voor eene gistingskuip van 6100 liters inhoud, neemt men 300 liters versuikerd beslag uit den macerateur, brengt hetzelve in de kunstgistkuip, koelt op 29-30° Cels. af en voegt 36 gramm. 40 procents fluoorzuur toe. Nadat het mengsel verder op 230 Cels. afgekoeld is, voegt men 80 liters der bovenbereide moedergist toe. Het gistbeslag, dat om goed te zijn 21 a 21,5° Balling wegen moet, treedt snel in gisting. Als de temp. tot op 270 Celsius gestegen is, wordt zij door verkoeling op 26° Cels. gehouden. Men laat tot op 4 a 50 Balling vergisten. De behandeling van het hoofdbeslag is als volgt: Als hetzelve tot op 30° Cels. afgekoeld is, voegt men er 360 gr. fluoorzuur in 5 liters water verdund aan toe, koelt verder op 240 Cels. af, stelt met de bovenbereidde kunstgist aan, laat de temp. tot op 28° Cels. stijgen en houdt haar door verkoeling vast. Het beslag vergist tot op circa 0,40° Balling.

Acid. vóór de gisting = 0,35 ccm norm. NaHO pro. 20 ccm filtraat. » na » » = 0,70 »» »»»2o» »

Sluiten