Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is altijd geraadzaam de gist langzaam aan het fluoorzuur te gewennen, en hoofdzaak is het ook (alhoewel er soms geheel en al van afgeweken wordt), in het hoofdbeslag zooveel fluoorzuur toe te voegen, dat het, op gelijk volumen berekend, de helft bedraagt .van dat wat men in het gistbeslag heeft toegevoegd, bijv. 10 gr. fluoorzuur of hare zouten per hectoliter gistbeslag en 5 gr. fluoorzuur per heet. hoofdbeslag. In Frankrijk zijn er stokerijen, en vooral beetsapstokerijen, welke met eene drijdeelige kunstgist als volgt arbeiden : Men onderhoudt gedurig 3 kuipjens met kunstgist, in n° 1 kweekt men de gist in een beslag met 10 gr. fluooruur per hectoliter, brengt haar dan in n° 2 met 20 gr. fluooruur per hectol. en van deze in n° 3 met 30 grammen fluooruur per hectoliter. Met de kunstgist van n° 3 zet men het hoofdbeslag aan en voegt aan deze geen fluooruur toe. Deze methode schijnt mij niet slecht.

n) Zoutzure Spoelinggist. Op elke 12 kgr. extract in de gedecanteerde spoeling bevat, neemt men 4 liters zoutzuur en kookt zoolang uit, tot het extractgehalte 12 a 14 % bedraagt; neutraliseert door krijt en filtreert. De aciditeit zal nog 3 a 4,5 % NaHO mogen bedragen. Voor 100 liters te vergisten beslag neemt men 10 lit. ingedikte vinasse, vermengt dezelve bij 20° Cels. met 100 gr. bier- of persgist, laat 12 uren bij 22 a 240 C. gisten en stort haar dan bij het hoofdbeslag. Deze kunstgist heeft een zeer aangenamen reuk en is uiterst werkzaam.

o) Met Formaldehyde alleen ofte samen met verschillige andere Antiseptikas en Zuren. Men kan het formaldehyde alleen in hoeveelheden tot 120 ccm formol van 40 % formaldehyde ofwel te samen met fluoorzouten, mierenzuur, boterzuur, oxalzuur, melkzuur enz. in hoeveelheden van 40 tot 70 ccm per hectol. beslag aanwenden. Als men oxalzuur gebruikt, zuurt men het zoetbeslag voor de kunstgist met zooveel oxalzuur aan, dat het zuurgehalte 0,7 cCm normale XaHO per 20 ccm filtraat bedraagt.

Het is wel te begrijpen, dat van twee antiseptikas, vereenigd aangewend, men nooit zooveel gebruiken mag als van elk op zich zelve.

Kunstgisten met technisch melkzuur of met fosfoorzuur bereid, kunnen zeer goed voor de Weenergistfabricatie gebruikt worden.

Het is aan te raden de kunstgisten van tijd tot tijd, ofwel eiken keer bijzondere voedingsstoffen toe te voegen. De bijzonderste voedingstoffen zijn : Sulfopeptonen (men lost dezelve in zoutzuur op, x liter HC1 voor 1 '/. kgr. sulfopeptonen), gistextracten, moutscheuten-extracten en allerhande peulvruchtenmeel. Ammoniakfosfaat kan even goed gebruikt worden.

Sluiten