Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Persgistfabrikatie.

Grondstoffen der Persgistfabrikatie.

i. Water. Hetzelve kan een groote invloed op de gistgewinning en op de qualiteit der waar uitoefenen. De nadeeligste stoffen welke een natuurlijk water kan bevatten, zijn vooreerst de salpeterzure* en salpeterigzure zouten; dan volgen de bacteriën, de schimmelsporen en de ijzerzouten. De voordeeligste stoffen zijn de zoutzure en zwavelzure zouten en de dubbelkoolzure kalk en de dubbelkoolzure soda.

Water van slechte hoedanigheid, kan op verschillende manieren

verbeterd worden, vooreerst door toevoegen van permanganaat

van potasche, door perchloruur van ijzer, door aluin ofwel door koken en bezinken laten. Het ijzer, dat het blauwworden der gist veroorzaakt, kan nog verwijderd worden door het te oxyderen en dan te filtreren. De oxydatie kan geschieden door de zuurstof der lucht, ofwel catalitisch door de zuurstof uit het water zelf.

De in het water voorkomende zouten, met een alcalisch karakter, zooals soda, dubbelkoolzure kalk, koolzure magnesia en potasche, houden de versuikering in de versuikeringskuip min of meer tegen; zij gaan ook het afbrokkelen der lijmachtige stoffen tegen. Aan deze eigenschappen is het dan ook te wijten dat water met een alcalisch karakter beter geschikt is voor Weenergistfabricatie dan water met een zuur karakter. Door het zuur, dat na de hoofdversuikering in de Weenergistkuipen toegevoegd wordt, gaat de versuikering toch langzaam ten einde, zoodat daardoor het schuimen der kuipen geregeld wordt. Voor de luchtgistfabricatie is water met een zuur karakter het beste, dit bewerkt eene goede versuikering en eene goede afbrokkeling aller proteïn- en lijmstoffen.

2. Lucht. Daar de zuurstof derzelve voor een krachtigen wasdom der gistcellen geheel onontbeerlijk is, zoo kan men de lucht

17

Sluiten