Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vinasse uit eene Belgische persgistfabriek vol-

Vinasse der gens Weenermethode, stortende y3 maïs, l/3

Belgische roggeen y3 mout. 17 kg. per hectol.

Alles op stokerij onder ——7—. ■ t

IOO volumen de oude wet kuip zon- kuip met öo 1. vinasse ]lpv™^s. !5 l, vinasse

gerekend dervinasse nr 2 per hectol. sen'ip.h. per hl.

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5

gefil- gedecan- gedecan- gefiltreerd gedecan- gedecan- zeer klaar treerd teerd teerd gcn"reera teerd teerd gedecant.

Extract 3,48 3,95 2,75 2,25 2,48 2,85 2,35

Asch 0,342 0,345 0,206 0,196 0,200 0,28 o,33

Proteïnstoffen 0,862 i,o3 0,48 0,49 0,585 0,60 o,58

Suiker (als deitrose) 1,74 2,12 1,27 i,o3 1,174 1-2° I>32

Melkzuur 0,279 °»279 o,225 — — 0,28 0,3i5

Phosphorzuur 0,172 0,177 0,086 — — o.i3o —

Door het gebruik van 25 1. vinasse nr 1 per hl., bekwam ik regelmatig 3 kgr. gist en 2 lit. alcohol % meer, en met 30 lit. klare spoeling nr 3 per hl., werd het rendement in gist 2 kgr. en in spiritus 1 liter verhoogd.

De spoeling wordt direct van de distilleertoestellen in 3 meters hooge cederhouten kuipen gebracht en daarin ter bezinking staan gelaten. De werkelijk onopgeloste stoffen der spoeling zijn tamelijk snel op eene — door langer staan laten — niet meer veranderbare schicht bezonken. De bovenste laag spoeling kan dan nog geheel troebel zijn, hetgeen voortkomt van zwevende stikstofhoudende stoffen, van verkleisterd ameldonk, van dextrinen en van gomachtige stoffen.

Wil men het bezinken verhaasten en daarbij eene klare vinasse gewinnen, zoo heeft men, na neutraliseering derzelve, op 1 % zuur maar een weinig moutextract bij 65° Cels. toe te voegen, ofwel men kookt de spoeling gedurende '/j uur bij 1 a 2 atmosfeer vooraleer haar in de decanteerkuipen te brengen.

De decanteerkuipen moeten tegen afkoeling beschut worden, wijl er anders koude en warme stroomingen in het vocht ontstaan, die het klaren zeer belemmeren.

Het dunne vocht wordt door omlegbare kniebuizen afgetrokken. Van 1000 liters spoeling, kan men 350 a 450 liters klare spoeling gewinnen.

Door toevoegen van vinasse vermeerdert men wel de concentratie van het beslag, doch niet de viscositeit van het zelve, zoodat men bij gebruik van veel vinasse eene lagere en minder slijmige schuimhoed bekomt.

4. Mout. Het mout is de beste en werkzaamste grondstof der persgistfabrikatie. Meestal wordt het uit gerst bereid, doch tarwe, gierst, rogge en haver geven ook een zeer goed mout.

Sluiten