Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) Om ioo kgr. maïs te koken gebruikt men in 't geheel 325 lit. water.

c) Door het koken met directen stoom komen er nog 30 a 35 lit. per 100 kgr. maïs bij.

d) Op 100 kgr. rogge-mout-boekweitmengsel gebruikt men 250 liters water.

e) Voor het naspoelen van dit laatste, gebruikt men nog 10 lit. water op elke 100 kgr. meel.

Bij verarbeiding van mout en rogge alleen, neemt men per 100 kgr. menggoed 290 lit. 60 gradig water, schudt eerst de rogge met 5 % mout op, dan de rest van het mout, laat minstens 1 uur bij 53 a 55° Cels. digereeren, brengt het beslag door directen stoom en onder krachtig roeren op 6o° Cels. en laat 2 uren lang versuikeren.

Bij gebruik van een Lawrence'schen malaxeur, bevochtigt men het menggoed in genoemd toestel met hoogstens 150 lit. 65 gradig water en voegt de nog ontbrekende 140 lit. in den macerateur toe.

Het afkoelen en het vermengen met Gist,

Water, Vinasse en Zuur.

Het afkoelen kan op verschillige manieren geschieden en gaat zoowel met gesloten als met open koelers. De spiraalkoelers van Golzern-Grimma, in Sachsen, zijn het meest in gebruik en ook ver weg de beste.

Gelijktijdig met het hoofdbeslag wordt de kunstgist of, zoomen met persgist arbeidt, de in water verdeelde persgist in de gistingskuip gebracht. Men vult met water of met vinasse aan en voegt, als de kuip bijna gevuld is, de in water gemengde vitriool toe. Het toevoegen van zuur is zeer voordeelig, wijl door eene grootere hoeveelheid zuur als oorspronkelijk in het graan bevat is, het oplossen der proteïnstoffen bevoordeeligd en de levensverrichtin-. gen der bacteriën onderdrukt worden, zonder nogtans de gistcellen in het minste te benadeelen. Vele andere zuren, en vooral de organische zuren zooals melkzuur, oefenen dezelfde goede werkingen als de vitriool uit. Men heeft dus bij het toevoegen van zwavelzuur rekening te houden van de hoeveelheid zuur bevat in de kunstgist en in de vinasse, indien met deze gearbeid wordt. Bij het gebruik van groote hoeveelheden klare spoeling kan het toevoegen van zwavelzuur soms gansch achterwege blijven.

Het roggebeslag geeft men gewoonlijk een zuurgehalte van 0,40 a 0,45, en het maïsbeslag een van 0,50 a 0,70 ccm norm. natronloog per 20 cCm beslagfiltraat.

Sluiten