Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengt, en 17 a 17,5 kilogr. indien men moutscheutenfiltraat gebruikt. I11 dees geval wascht men de scheuten met vinasse uit. De beste verhouding is :

45 % maïs,

26 °/0 rogge,

5 °/o boekweit,

15 % mout,

9 °/0 scheuten.

In het geheel, gebruikt men per hectol. 30 lit. vinasse, V10 lit. melkzuur, 200 gr. persgist en 35 ccm vitriool. (Deze laatste om aan het water vóór het koken der scheuten toe te voegen).

Indien men wel schuimgevende gist heeft, dan kan men de helft, of het '/3 der moutscheuten door eene dubbele gewichtshoeveelheid geperste brouwerijgist vervangen. De gist wordt te samen met de moutscheuten gekookt. Door deze doenwijze bekomt men eene goede gist en eene goede spoeling.

Over de sterkte der gist, zie tabel der gistanalysen.

Rendement in gist = 12 a 14 °/0; in alcohol = 25 a 27 °/0.

2) Werkwijze B. Per hectoliter beslag, op de gistingskuip berekend, stort men 0,8 kgr. maïs, kookt dezelve 1 uur bij ioo° Cels., voegt 0,8 kgr. rogge bij 65° C. toe, en verder 0,3 kgr. mout bij 59° C.. Laat 4 uren lang bij voornoemde temp. versuikeren en 16 uren bij 520 Cels. verzuren. Voegt 0,7 liters moutscheutengistextract van 14 a 160 Balling toe, koelt op 250 Cels. af en stelt met 100 gr. persgist aan (zuurdeesemgist).

Het hoofdbeslag wordt juist bereid zooals bij het vorige procédé opgegeven is, doch men trekt van de hiertoe aan te wenden stoffen diegene af welke men voor de zuurdeesemgist gebruikt heeft. Het bijvoegen van technisch melkzuur valt weg.

Rendement in gist = 11,5 a 12,5 °/o en in alcohol = 25 a 27 °/0.

3) Werkwijze C. Het koken en versuikeren wordt uitgevoerd zooals voor A opgegeven is. De moutscheuten worden in veel vinasse 2 uren lang gekookt en met vinasse uitgewasschen. Alles wordt op 240 Cels. afgekoeld en met 22 kgr. persgist per 100 hl. in gisting gebracht. Men voegt dan nog 3 l/2 lit. vitriool toe.

Rendement in gist °/0 = 13,50.

» » alcöhol °/0 = 26,10.

Indien men 70 kgr. scheuten en 200 kgr. brouwerijgist neemt en dezelve kookt als hierboven aangegeven is, heeft men een rendement van 14,78 % gist en 23,80 % alcohol.

De gist is geheel schoon, krachtig en bewaarbaar.

Het eerste schuim laat men eenige uren in een bak narijpen.

Sluiten