Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangezet. De zuurdeesemkuipen zijn met koperblik belegd, men voegt geen zetzuur toe, doch koelt na de versuikering langzaam en onder duchtig roeren op 53° Cels. af. Na de verzuring brengt men de temp. op 22 •/20 Celsius, voegt de gist toe en laat de temp. stijgen tot op 34 a 36° Celsius. Dat zal na 10 uren gisting het geval zijn. De deesem zal dan nog circa 120 Balling wegen.

Weenergistfabrikatie in kleine Duitsche fabrieken.

Zuurdeeggist (voor 6000 1. hoofdbeslagkuipinhoud): 62 kgr. mout en 63 kgr. rogge worden 2 uren lang bij 63° Cels. versuikerd en 34 uren bij 540 C. verzuren gelaten.

Koelt op 25-26' Cels- af en voegt 3 kgr. gist toe. Men dekt de kuip en als de nrassa zich tot op 32 '/« Cels. verwarmd heeft, neemt men de moedergist af. Voor 1000 liters hoofdbeslagkuipinhoud neemt men 8 llt lit. moedergist; dezelve wordt seffens op 15° C. afgekoeld.

Na de afname der moedergist, wordt de kuip weder toegedekt, en als de massa zich verder tot op 340 Cels. verwarmd heeft, stelt men door zoetbeslag van 290 C. voor en laat nog 1 '/a uur gisten.

Hoofdbeslag : Stort 450 kgr. gemalen maïs, 288 » » rogge,

187 » » mout.

De maïs wordt, in 1200 lit. water met V» lit. vitriool, gedurende 'A uur bij ioo° Celsius gekookt en den ganschen nacht door staan gelaten.

Beslaagt 's morgens 187 kgr. mout en 288 kgr. rogge in water van 50° Cels., laat daarbij de gekookte maïs en zorgt dat de temp. van het mengsel 62° C. bedraagt; laat 1 '/« uur versuikeren, koelt op 510 C. af en laat nog 1 Vs uur bij deze temp. staan. Daarna koelt men op 250 C. af.

Als men geene vinasse gebruikt, voegt men water + x V» lit. vitriool toe.

Weenermethode in verbinding met de Aéromethode.

a/ 600 kgr. maïs + 200 lit. vinasse werden 1 uur lang gekookt, daarop met 400 kgr. gemalen mout + 3000 liters vinasse + 3300 liters water vermengd', en gedurende 3 uren bij 6i° Cels. versuikerd. Volume der massa = 9000 liters.

Daarvan werden 4616 liters klaar vocht afgeheveld van eene densiteit van 8,4° Balling.

Sluiten