Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deeghoogte Oorspronkelijke \ in */« uur gist ( in i uur

iste generatie 1 in '/j uur

naar '

Weenersysteem ( in i uur

iste luchtgist-generatie uit de iste Weenergist-generatie

in '/, nu

in i uu

De wort zal, als ze niet een hoog percentage melasse bevat, minstens tot op 1,7° Balling vergisten; blijft ze daarbij staan, dan giet men nog wat zwavelzuur bij de wort, gewoonlijk gisten ze dan nog verder. Als de wort, na 2 uren tijdsverloop, tusschen de voorlaatste en de laatste weging geen grootere afname als 0,1 Balling meer aangeeft, dan is de gisting afgeloopen.

Van dees oogenblik af lucht men zwak, koelt op 26° C. af en laat 4 uren narij pen vooraleer tot het centrifugeeren over te gaan.

Dit narijpen heeft een grooten invloed op de kleur en de kracht der gist.

Het verdwijnen van een deel zuur, gedurende de gisting, is een goed teeken, doch beduidt in alle gevallen nog niet dat de gisting rein verloopen is : er bestaan ook bacteriën die het zuur verteren, zoo doen ook de kaamgisten.

Evenals dit het geval is bij de Weenergistfabrikatie, hangt de stijgkracht, het rendement de bewaarbaarheid der gewonnen luchtgist ook grootelijks af van den physiologischen en chemischen toestand der zetgist.

Ziehier desaangaande eenige experimenten :

Luchtgist royale

Oostenrijk-

sche Weenergist

Hamburg-

sche Weenergist

GrossSaxensche Weenergist

Fransche Weenergist

45 31 34 34 36

99 86 78 85 80

32 24 25 22 34

88 71 72 70 78

36 29 28 34 43

88 78 80 78 g2

Voor dat ik voor eenige jaren gevonden had, dat de « Koningsgist », uit de Brugsche en Delftsche luchtgistfabrieken, zich zoo wel voor Weener-als voor luchtgistfabrikatie voortreffelijk laat gebruiken, nam men in België en elders, aanvangs meestendeels Hollandsche Weenergist als zetgist, later Weenergist van Sinner of van Springer. Nu neemt men, op enkele uitzonderingen na, de gewone verkoopgist merk « Koningsgist » tot het aanstellen van Weener- zoowel als van luchtgistkuipen.

Sluiten