Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bijzonderste punten om een hoog rendement en tevens goede Luchtgist te bekomen.

1. Groote reinheid van vaatwerk en buizen.

2. Hoog stikstofgehalte der grondstoffen.

3. Koken der maïs met zuur en onder hooge drukking.

4. Gebruik van veel en wel gekiemd mout buiten de korrel).

5. Het mout goed pletten en de bostel wel uitwasschen.

6. Reine en niet te sterke verzuring.

7. Gebruik van eene zuivere, gezonde en stikstofrijke lucht¬

gist nevens een weinig kaamhoudende gist.

8. Sterke verdunning der wort.

9. Sterke luchting en goede verdeeling.

10. Toevoegen der zetgist niet voor 6° Balling verkregen is;

ofwel, bij het begin der filtratie doch dan bij 19 a 21° Cels. houden tot bijna volledige verdunning verkregen is.

11. De bijna vergiste wort een tijdje luchten bij 29 a 30° Cels.

12. Geen hooger zuurgehalte gedurende de gisting dan 2 %. Vlakke, ondiepe luchtgistkuipen zijn de beste om het even naar

welk systeem men arbeidt.

Zie mijn in het Fransch, Duitsch en Engelsch uitgegeven SPECIAAL WERKJE voor Gist- en Alkoholfabrikatie.

Daarvan inhoudstafel op het laatste blad.

Sluiten