Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verhoogen der Alcoholrendementen,

door aanwending van Antiseptikas, en het reinigen in de Stokerij en Gistfabriek.

In elke stokerij, waar het beslag gedurende de gisting meer dan 1,5 a 2 °/0 in aciditeit toeneemt, kan er door eene doelmatige aanwending van antiseptikas verbetering in de alcoholrendementen bekomen worden.

Een zeer geschikt antiseptika is het Effront's zout. Hetzelve is een mengsel van fluoorzouten en bestaat uit ongeveer V3 bifluooruur van ammonia, % fluooruur van sodium, V» fluoorsilikaat van sodium, een weinig sodaphosphaat en, als verontreinigingen, geringe hoeveelheden sulfaat van magnesia en ijzerchloruur. Men lost 10 kgr. van dees zoutenmengsel in 200 1. lauw water op, brengt het in een gesloten vat en gebruikt deze oplossing op eene van de volgende wijzen :

a) Verdunt 2 1. der oplossing door 10 lit. water en bestrijkt met deze verdunde oplossing de wanden der reeds op de gewone wijze gekuischte kuipen en gereedschappen, en spoelt eerst, na 2 a 3 uren staan laten, met zuiver water af. (Voor brouwerijen en gistfabrieken.)

b) Na de versuikering, wanneer het beslag op 50 a 55" Cels. afgekoeld is, voegt men V* 1. der eerste oplossing per 10 hl. beslag toe. Men voege nooit bij hoogere temp. en in geen geval meer dan de opgegeven hoeveelheid toe.

c) Wanneer het beslag op de gistingstemp. van 25 a 30° C. afgekoeld is, mag men 1 lit. oplossing per hectol. beslag gebruiken en na eenige weken zelfs 1 '/. a 2 lit., wel te verstaan, als men met aan fluoorzouten gewoon gemaakte gist arbeidt; in tegenovergesteld geval, moet men bij de kleinste hoeveelheid blijven. (b en c alleen in alcoholfabrieken aan te wenden.)

In een goed geleid en vakkundig ingericht fabriek, zal men in het beslag of in de wort zelden of nooit moeten gebruik maken van echte antiseptikas. Men zal hier door afschrobben met heet water en door uitstoomen der buizen en pompen alles zuiver kunnen houden. Houten vaatwerk maakt men door sterke antiseptikas en vooral door bijtende stoffen, zooals soda, kalk en vitriool sponsachtig, zoodat hetzelve langzamerhand meer en meer geschikt wordt tot huisvesting voor micro-organismen.

IJzeien- en koperen vaatwerk, buizen, pompen en persen, worden wekelijks met eene 1 lh procents bijtende sodaoplossing gereinigd, en met water goed nagespoeld.

Sluiten